Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 4 minutter /

Innovasjonsleder må være verdens morsomste rolle

I Kantega tester vi i dag ut bruken av innovasjonssystem med kundene våre. Det vi ser da er at rollen som innovasjonsleder er kjempesentral, og med inspirasjon fra det arbeidet har jeg lyst å dele noen tanker med dere.

Dagens konkurransesituasjon og kontinuerlige markedsendringer gjør innovasjonsledelse helt nødvendig. Det holder ikke å bare opprettholde status quo, organisasjonene må være i stand til å tilpasse seg og stadig forbedre seg for å overleve. En viktig faktor her er innovasjonsledelse, som jeg mener er avgjørende for om du lykkes med innovasjonsarbeidet i din organisasjon. La meg forklare hva jeg mener med innovasjonsledelse.

Hva er innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse handler om å drive innovasjon innenfor den organisasjonen du er en del av, enten du er ansatt eller om du er medeier. Din viktigste oppgave som innovasjonsleder er å etablere en kultur som fremmer kreativitet og eksperimentering. Deretter må du sette rammer og implementere prosesser og strukturer som støtter innovasjon. Her det det vesentlig at innovasjonen blir integrert med resten av organisasjonen og dens strategi. Slik sikrer du deg riktig ressurser og støtte til å kunne realisere innovasjonsarbeidet.

Her har vi skrevet en blogg om innovasjonstesen.

Hvorfor er innovasjonsledelse så viktig?

Det er viktig fordi det gir bedrifter muligheten til å utvikle seg og forbedre seg kontinuerlig. Kravet til innovasjonsledelse er at det skal føre til økt effektivitet, lavere kostnader, nye inntektsstrømmer og bedre produkter og tjenester. Anerkjenner du rollen til innovasjonslederen kan din organisasjon skille seg ut fra konkurrentene dine. Det bidrar også til å bygge sterkere forbindelse med kunder og partnere. Her er mine tips til hvordan du kan praktisere innovasjonsledelse i din bedrift:

Hvordan praktisere innovasjonsledelse hos deg

  1. Det første du må gjøre er å etablere en kultur for innovasjon og sette det på dagsorden i organisasjonen som du er en del av. Det betyr at rollen din som innovasjonsleder oppmuntrer til kreativitet og eksperimentering, og du sørger for at feil blir sett på som muligheter for læring og forbedring. Slik som vi har gjort i vår egen startup, Kantega Singel Sign-on. Her kan du lese mer om innovasjonsrammeverket og eksperimenteringen
  2. Deretter må du identifisere innovasjonsmuligheter. Dette anbefaler jeg at du gjør sammen med kundene dine. Her må du lytte til tilbakemeldingene og være bevisst på trendene som er i markedet.
  3. Den inngår i innovasjonsprosessen. (Vi har også skrevet en blogg om god innovasjonspraksis).
  4. Nå er du klar til å knytte til riktige ressurser i ditt innovasjonsteam. Denne prosessen er et godt utgangspunkt for å arbeide målrettet og strukturert med innovasjonsarbeidet.
  5. Det er også viktig å sette konkrete mål: tenk over hvordan du måler deres suksess? Her bør du være så konkret du kan; ha klart definerte mål for innovasjonsarbeidet og se kontinuerlig opp mot disse målene. Dette vil hjelpe dere med å sikre riktig framdrift i innovasjonsarbeidet og bidra til at dere skaper ønsket kundeverdi. Det å sette mål er en kunst i seg selv og kan være en krevende oppgave for teamet. Særlig om det er noe usikkert på hvilket resultat dere ønsker dere ut av innovasjonspraksisen.

En innovasjonsleder vil kunne bidra til å løfte konkurransekraften i organisasjonen med denne strukturen. Ved å jobbe målrettet med innovasjonsarbeidet vil du bidra til at organisasjonen øker sin markedsandel, forbedrer sitt omdømme og får en bedre posisjon i markedet. Når du i tillegg bidrar til å identifisere og implementere nye teknologier og prosesser vil resultatet bli reduserte kostnader og økt effektivitet. Noe som er musikk i en toppleders ører.

Alt i alt spiller innovasjonsledelse en veldig viktig rolle for å løfte konkurransekraften i organisasjonen ved at du som innovasjonsleder bidrar til å utvikle nye strategier, produkter og tjenester gjennom å skape en kultur for innovasjon i din organisasjon.


Faglig kilde for artikkelen: Ryan Jacordy: Making Progress: The 7 Responsibilities of the Innovation: 2017

Innlegget er også inspirert av erfaring fra læringsprosjekt i Kantega, innlegg i faggruppen "Innovasjonsledelse" og boken The CorporateStartupav T. Viki, D.Toma og E. Gons