Hopp til hovedinnhold

Teknologi / 4 minutter /

Hvorfor avviker Google Analytics sin statistikk fra Flyt CMS?

Hvis du bruker Google Analytics eller andre statistikkverktøy på nettsiden din, vil du se at statistikken avviker fra den statistikken som Flyt rapporterer. Hvorfor er det slik?

Flyt CMS har et innebygget statistikk-verktøy som forteller hvilke sider som vises mest, og hvor mange treff de har.

De fleste av Flyts brukere har ett eller flere analyseverktøy i tillegg, og det mest vanlige av disse er Google Analytics.

Hvis du sammenlikner statistikken fra Google Analytics, vil du raskt se at det er små variasjoner, og for enkelte sider til og med ganske store variasjoner. Hvorfor er det slik?

Det er helt naturlig at statistikken til Flyt avviker fra statistikken til Google Analytics.

Grunnen til det er at Flyt og Google Analytics registrerer statistikk fra forskjellige nivå i systemet. Flyt viser statisikk fra baksystemet og serveren, mens Google Analytics vil vise statistikk fra brukerens nettleser.

Mer spesifikt kan vi si at Flyt genererer statistikk hver gang en klient ber om data fra en URL, uavhengig om det er HTML, JSON eller XML eller hva slags dataformat som brukes, mens Google Analytics er et javascript som kjøres i nettleseren og som dermed vil kun vil være i stand til å rapportere statistikk når siden vises for en bruker.

Dette er en viktig forskjell som det er greit å være klar over.

Hvis nettstedet er svært enkelt, vil ofte en sidevisning tilsvare en en enkelt side med fast informasjon.
Men hvis nettsiden er mer avansert og henter data fra flere kilder i nettstedet ved hjelp av ajax (ofte kalt web 2.0), vil nettsiden gjøre flere data-kall mot baksystemet etter at siden er lastet, og dette kan føre til at statistikken avviker. Gode eksempler på slike sider er Flyt sine Solr-baserte søk, som blant annet gjør at brukeren kan utføre flere søk uten å laste om siden, i tillegg til at brukeren kan foredle søke-resultatene gjennom filtrering, som ofte også fører til flere kall mot baksystemet.

Enkelte andre faktorer vil også spille inn:

- Flyt vil ikke generere statistikk hvis siden i sin helhet er mellomlagret (cachet) av et eksternt system, men det kan Google Analytics.
- Google Analytics vil ikke generere statistikk hvis brukeres nettleser blokkerer javascript og trackere, men det vil Flyt .
- Flyt vil gi treff når webcrawlere, scrapere og robot-script er innom, mens Google Analytics vil filtrere bort, eller ikke virke siden mange roboter ikke kjører javascriptene i nettsiden.
- Brannmurer og andre sikkerhetsmekanismer kan blokkere Google Analytics, mens Flyt vil generere statistikk.
- Google Analytics kan settes opp til å registrere statistikk som ikke innebærer lasting av data fra baksystemet, og som dermed ikke vil generere statistikk i Flyt.

I mange tilfeller kan Google Analytics tiløpasses til å gi bedre statistikk, f.eks på søk. Der kan Google Analytics settes opp til å registrere hendelser brukeren utfører som ikke laster siden på nytt.

Statistikk vil ikke være 100% nøyaktig, men må tolkes i forhold til de begrensninger som foreligger, og hvor i systemet statistikken hentes ut.

Hvis enkelte sider gir store avvik på statistikken, ta kontakt med oss så skal vi hjelpe til med å vurdere om Flyt skal registrere statistikk annerledes i enkelte situasjoner, eller om Google Analytics kan justeres for å registrere statistikk som er mer hensiktsmessig for aktuelle sider.