Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 2 minutter /

Forretning + Utvikling = <3

Samarbeid mellom Forretning og Utvikling er et område der mye er i endring nå. Det stilles stadig større krav til at forretning skal involvere seg mer underveis. Hva betyr det i praksis?

Men samtidig som Forretning og IKT-utvikling skal jobbe sammen, er noen organisasjoner strukturert slik at det er vanskelig. De forventningene de forskjellige partene har kan også gjøre det vanskelig. Her er to eksempler som illustrerer forskjellige deler av denne utfordringen:

Hva er det som kan gjøre det så vanskelig?

Som innleid konsulent i et prosjekt som skulle implementere et nytt CRM-system, opplevde jeg at forretningssiden stilte spørsmål ved hvorfor det var nødvendig at de måtte involveres etter at utviklingsjobben var startet. De hadde jo dokumentert og overlevert kravene de hadde til det nye systemet og mente det burde holde. Alle argumenter om at de som brukere var de aller beste til å verifisere at løsningen fungerer slik de ønsker, ble møtt med skepsis og mistenksomhet. Visste vi ikke hva vi drev med? 

En kollega har en opplevelse fra et prosjekt hvor teamet hadde vært flinke til å kjøre demo og jevnlig synk med forretningssiden. Og at de (forretningssiden/"bestillerne") var kjempefornøyd hver gang. Inntil de omtrent var ferdige og skulle gå i produksjon. DA skjønte forretningssiden plutselig hva de kom til å få og da kom alle endringsønsker og skuffelsen over at de ikke fikk det de ville ha.

Denne forventingen fra forretningssiden om hva IT skal fikse etter at kravspesifikasjon er avlevert illustrerer en stor utfordring og er et utrykk for en “bestiller vs. utfører"-kultur. Det hindrer oss i å få hurtige tilbakemeldingssløyfer og muligheten til å raskt korrigere kurs om vi er på ville veier.

Medskaping - at ulike fag og ansvarsområder samarbeider om resultatet, hele veien
Medskaping - at ulike fag og ansvarsområder samarbeider om resultatet, hele veien

Medskaping - at ulike fag og ansvarsområder samarbeider om resultatet, hele veien

Medskaping - at ulike fag og ansvarsområder samarbeider om resultatet, hele veien

En stat i staten

De aller fleste av dagens virksomheter kan ikke drive med forretningsutvikling uavhengig av IT. Derfor er det så overraskende at det til stadighet er så stor avstand mellom IT og forretningssiden i mange store virksomheter både i organisering og samhandling. Det at mange organiserer IT-utvikling i en egen organisasjon som skal serve én eller flere forretningsenheter fører til at mange blir interne konsulenter som får de samme utfordringene som jeg og min kollega opplevde.

For at nye løsninger som utvikles skal tas i bruk på en mest mulig hensiktsmessig måte...

  1. må det stilles klare og utvetydige krav til den effekten løsningen skal skape
  2. det må i tillegg tas høyde for hvilke arbeidsprosesser som må endres som en konsekvens av den nye løsningen
  3. og alle involverte må forstå hensikten og hva man ønsker å oppnå

I et slikt scenario kan ikke intern IKT fungere som utførende konsulenter, men som medskapere.

Hvordan kan vi sammen løse utfordringen med Forretning som fremdeles lever med bestiller-tankegang når IT ønsker seg en som vil utforske kreativt i lag? Eller omvendt, der IT krever at Forretning skal beskrive akkurat hva de trenger og så skal IT lage det? 

Mine råd

På grunn av den opplevelsen jeg nevnte i starten, og mange andre, har jeg kommet fram til fem gode råd:

1. Bygg felles forståelse for hva IT-utvikling innebærer
Vi som har jobbet lenge med utvikling av IT-løsninger har en iboende skepsis til alt som er “ferdig snakka” før vi har kommet i gang med løsningen. Det er lite fruktbart å forvente at en forretningsside som ikke har den samme erfaringen med IT-utvikling skal sitte med den samme forståelsen av at medskaping må til. Jeg får noen ganger inntrykk av at Forretning tenker at det er som å bestille håndverkere til å pusse opp et bad, mens kompleksiteten i it-utvikling er mye høyere og helt annerledes. Og det må man kanskje ha følt på kroppen for å ta innover seg. Mine kolleger har faktisk laget et samtaleverktøy som kan hjelpe for å skape en felles forståelse for produkt eller prosjektkompleksitet. 

2. Forretning må ha tilhørighet til teamet
Hvordan blir IT og Forretning satt sammen for å jobbe når de er organisert langt fra hverandre? Uten at forretningssiden har fast tilhørighet til teamet, er det min påstand at man aldri vil få til medskaping i den grad vi ønsker. Tett kobling og daglig dialog må til for å få forståelse for hverandres utfordringer og for å kunne nå mål sammen. Det er en forutsetning at forretningsressursene i tillegg har nok kontakt med kunder/brukere til at de ikke mister forretningsblikket over tid.

3. Finn ut hva slags tverrfaglighet vi egentlig trenger
Vi i IT-bransjen går fort i fella og tenker tverrfaglighet som IT-tverrfaglighet, dermed går vi glipp av kompetanse som kan være svært verdifulle for teamet for at de skal kunne løse oppgaven. Et eksempel på dette kan være jurister eller andre ikke-tekniske fagpersoner.

4. Bli enig om hvordan man skal bli enig når man ikke er det
Hva gjør man når de forskjellige forretningsområdene har forskjellige krav til samme funksjonalitet? Det er lett å gi etter for disse kravene, men ofte vil det øke kompleksiteten å gi forskjellige grupperinger forskjellige funksjonalitet. Det må være et mål å redusere kompleksitet og dermed må man utfordre forretningsområdene på å finne enighet. Hva er godt nok for flere?

5. Ikke alltid velg superbrukerne
Hvis vi alltid velger de “superflinke”superbrukerne kan vi gå glipp av innspillene til de som opplever andre utfordringer. Vi bør i større grad variere hvilke ressurser fra forretningssiden som bidrar inn slik at “normale” brukere også blir representert. Det kan fort bli en skeivfordeling av hvilke behov som er viktige når det kun er de aller flinkeste som blir involvert.

De blir valgt fordi de allerede er gode, og man dermed tror at de vil kunne komme med ekstra verdifulle innspill. Men hva med de som ikke har de samme ferdighetene? Deres behov blir ikke vektlagt og vil dermed kunne fungere dårligere og dårligere etter hvert som produktet/løsningen utvikles på andres premisser.

Det å kontinuerlig ha et øye på disse fem rådene er erfaringsmessig noe som kan bidra til at IT-utvikling og forretningssiden utvikler en mer effektiv måte å jobbe sammen på. 

Har du tenkt noe over hvordan dette samarbeidet fungerer i din organisasjon?

Har du noen andre eksempler på ting som fungerer eller ikke fungerer?

Ta gjerne kontakt for en prat.