Prosess og rådgivning / 3 minutter /

Det første kullet fra leadskolen er ferdig!

12 utvalgte i Kantega har nå fått kunnskapen de trenger for å ta rollen som lead.

Har du tenkt på hva du har lyst til å lære mer om? Eller hvor du er om 2 år? Vi stiller sånne spørsmål ganske ofte – for helt utlært blir vi jo aldri. Det gir mye bra energi å utvide horisonten, søke ny kunnskap og finne retning. For mange i Kantega er den retningen å bli lead. Leadskolen er et verktøy som gjør det lettere å ta steget dit.

Å beskrive leadskolen er egentlig ganske enkelt: 12 utvalgte og 4 halvdagssamlinger med fokus på team, ledelse, kommunikasjon og måloppnåelse.

´Men å bygge en god leadskole er ikke bare-bare. For å gjøre opplegget så bra og relevant som mulig, har vi kartlagt hva folk har lyst til å bli bedre på. Medarbeidersamtaler har blitt til innsiktsarbeid. Bred involvering og tverrfaglige workshops har definert hva vi kan, og hva vi mangler. Og så har vi fått god hjelp utenfra av SINTEF. SINTEF er en partner vi kjenner godt fra før og som vi vet hva står for. Deres bidrag med å lage et aktuelt program på to av modulene har svært veldig nyttig. Så tusen takk for det!

Om kurset

Vi har gjennomført fire moduler, med hver sin grunnsten i hva det innebærer å være en lead. En god lead har forståelse for helhet, bygger tillit og har gjennomslagskraft i dialog med f.eks folk på forretningssiden, drift eller andre team. 

Hver kursmodul er gjennomført med foredrag, praktiske eksempler, diskusjon og refleksjon om hvordan det kan anvendes i hverdagen. Sånt gir mye god læring. Og inderveis har vi funnet ut at dette er noe vi kan gjøre uavhengig av fagfelt. Resultatet er en verktøykasse med erfaringer, tips og triks for å kommunisere og lede bedre, og som kan hjelpe oss med å bli bedre konsulenter og rådgivere for kundene våre. Vi ser allerede gode effekter av dette.

Vi jobber mange team parallellt i samme prosjekt/program, så jeg har blitt mer bevisst på hvordan man deler kunnskap og nettverk. Jeg har blitt mer bevisst på det når jeg henvender meg til noen utenfor teamet og i hvilke sammenhenger det inntreffer, og jeg skjønner betydningen av å informere teamet mitt når det skjer.

Engasjerte deltakere

Å ta initiativ er en av levereglene på huset. Det har vi nok en gang fått bevist gjennom leadskolen! Stor kudos til Gjøran, Bjarte, Kristian, Martin L, Martin B, Lars, Martin V, Carl Fredrik, Andre, Thale, Olga og Vegard for deltakelsen i første runde. Vi gleder oss til å få det ut i praksis!