Prosess og rådgivning / 4 minutter /

Det 3. kjønn, vårt nye år 2000-problem?

Se for deg følgende scenario: En person går inn på et legekontor og blir bedt om å fylle ut et skjema med helseopplysninger. Sekretæren begynner så å fylle informasjonen inn i IT-systemet, men når hun kommer til feltet Kjønn, er begge standardvalgene krysset over, og pasienten har skrevet "3.kjønn" istedet . Problemet er at feltet for kjønn er påkrevd i IT-systemet, og det godtar bare "mann" eller "kvinne", ikke begge to.

Går du rundt i Oslo gater nå, kan du se plakater for en kampanje for å anerkjenne det tredje kjønn. De som står bak kampanjen, ønsker at det skal være mulig for folk å offisielt være noe annet enn mann eller kvinne. Tyskland har allerede lovfestet det tredje kjønn, og det er kanskje bare et tidsspørsmål før mange andre land, inkludert Norge, også vil gjøre det.

Et nytt år 2000-problem?

Det som er litt fiffig med å anerkjenne enda et kjønn, er at det kan ha en effekt på IT-systemer ikke så ulikt det såkalte år-2000 problemet. Som mange husker, var det mye stress på slutten av 1990-tallet med å få alle IT-systemer til å håndtere årstall riktig. Problemet var at mange av dem lagret bare de to siste tallene i årstallet, slik at systemene ikke kunne skille mellom 1915 og 2015.

Løsningen da var å skrive om systemene til å lagre alle fire tallene. Det høres enkelt ut, men for store systemer var det en betydelig jobb å analysere, implementere, og teste.

Utfordringen

Mange systemer lagrer kjønn som en binær verdi, altså en verdi som kun kan ha to forskjellige verdier. Slik som disse systemene er laget, vil de ikke kunne støtte et tredje kjønn uten å bli analysert, endret, og testet. For store systemer, for eksempel innen finans, helse, for ikke å snakke om NAV og andre offentlige systemer, kan dette faktisk bli en stor jobb.

Mitt råd

Er du i ferd med å kjøpe et system nå? Spør om det støtter det tredje kjønn. Det kan spare deg for penger senere.