Hopp til hovedinnhold

Prosess og rådgivning / 2 minutter /

Datadrevet organisasjon + endringsledelse = konkurransekraft

Alle bedrifter har tilgjengelige data, men få ledere vet hvordan de skal få brukt dem på en slik måte at de oppnår konkurransefortrinn. For å lykkes med å bli datadrevet er du som leder helt nødt til å jobbe målrettet med endringsledelse. Jeg forklarer deg hvorfor.

Endringsledelse er egentlig et gammelt og godt etablert begrep som man har brukt i ulike sammenhenger over lang tid. Ta for eksempel Henrik Ibsen som skrev følgende: “Ja, tenke det; ønske det; ville det med; - men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke!”. Ofte opplever man støy og motstand når man endrer store etablerte organisasjoner, særlig når det er snakk om nok et nytt digitalt verktøy for å bidra til enda bedre effektivisering av leveransene. Men hva er det egentlig som skal effektiviseres?

Ja, tenke det; ønske det; ville det med; - men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke!
Henrik Ibsen

Du er ikke nødvendigvis så datadrevet som du tror

Ta data for eksempel: Datadrevet virksomhet snakker mange om i disse tider, og de fleste ledere og bedriftseiere forteller at de jobber datadrevet. Min påstand er at det gjør de ikke, og de vet heller ikke hvordan de skal systematisere og bruke dataene sine for å skape det nødvendige konkurransefortrinnet i markedet. Fordi en ny fin skjem med statistikk på lederkontoret er ikke godt nok. Det er først når virksomheten får et bevisst forhold til systematisering av data og en kultur for å anvende denne innsikten aktivt at det vil gi selskapet gevinst. 

En organisasjon som baserer beslutningene sine på egne data og som bruker disse dataene til å forbedre prosesser og lage nye forretningsmodeller jobber datadrevet. Men for å komme dit må du som leder jobbe med å utvikle forretningsmodeller med hjelp av gode data. Du må forstå at data er en livsviktig ressurs og du må etablere systemer som kan hjelpe deg å ta beslutninger. Sikre at virksomheten har tilgang på nok data og at dataene har tilstrekkelig kvalitet. “Garbage in, garbageout” er et mye brukt begrept som sier at innsikten og beslutningene dine ikke blir bedre enn dataene du putter inn. I tillegg må du forstå hvilke konsekvenser det har å bruke data. På veien dit trenger du en god porsjon endringsledelse.

Etter et kjapt googlesøk fikk jeg opp uendelig mange definisjoner av endringsledelse, men det handler til syvende og sist om hvilke metoder, modeller og prosesser du velger for å føre organisasjonen din inn i en ny retning. Metoder og modeller er ganske kjent for de fleste, men jeg mener at det er under prosessen det skorter. Fordi man glemmer at når man skal digitalisere, effektivisere eller jobbe med digital transformasjon, så er menneskene og kulturen i organisasjonen vel så viktig som hvilken teknologisk løsning du velger å gå for.

Modellen eller metoden må ikke bli liggende i skuffen

I Kantega har vi tidligere skrevet om 3D-modellen og hvorfor den er viktig for din organisasjon ved beslutning om endringer. Når du som leder skal introdusere organisasjonen for ny teknologi er det ofte enkelt å gå i fella ved å fokusere på den funksjonelle dimensjonen - den dimensjonen hvor det jobbes med aktivitetene. Vi mener at om du som leder ikke tar hensyn til den sosiale dimensjonen når du skal utvikle og endre organisasjonen, risikerer du å møte motstand blant dine kollegaer og medarbeidere, og det blir unødig mye støy i hele organisasjonen. For å minimere denne motstanden og støyen så mener vi at du som leder må skape motivasjon rundt endringen, dine kollegaer og ansatte må forstå hvorfor dette nye systemet kan hjelpe dem i det daglige. Når de har forstått behovet og fått svar på “hvorfor” blir de mer motiverte for endringen og tar i bruk det nye systemet; det adopteres. Helt til slutt vil organisasjonen din være så trygge i bruken av det nye systemet at det er helt utenkelig at de går tilbake til den “gamle” måten å jobbe på. Først da oppnår du integrasjon i din organisasjon. 

Til deg som har ledet flere endringsprosesser, du vet at det egentlig ikke handler om å ta i bruk flere nye systemer, men at det heller handler om å starte med å velge bort noen. Jeg mener at din bedrift taper terreng i markedet om du ikke fokuserer på å få med hele organisasjonen når du skal endre noe. For å skape nødvendig konkurransekraft må du som leder forstå hvordan du på best mulig måte kan bruke data som allerede finnes i din bedrift, eller hvordan dere skal komme i gang med å samle dem. Du må slutte med å bruke utestemmen og heller fokusere på å forklare hvorfor endringen er nødvendig og hvordan dere skal gjennomføre den. Jeg tror at om du har motiverte kollegaer så skaper du også merverdi både for deg og for kundene dine, du oppnår bedre lønnsomhet for virksomheten og du skaper helt nye forretningsmuligheter. Først da oppnår du konkurransekraft. 

Stine-Aileen Strand, avdelingsleder i Kantega
Stine-Aileen Strand, avdelingsleder i Kantega

Stine-Aileen Strand er avdelingsleder ved Trondheimskontoret til Kantega

Stine-Aileen Strand er avdelingsleder ved Trondheimskontoret til Kantega