Hopp til hovedinnhold

Noralf Husby

Seniorrådgiver

+47 905 63 542noralf.husby@kantega.no

Noralf er seniorrådgiver i Kantega innenfor IT-ledelse. Han gløder for at folk med virksomhetsansvar og folk med IT-ansvar snakker godt sammen, utfra et felles bilde av virksomhetens behov og hva som er mulig å få til. Noralf er visuelt kreativ, og tegner gjerne «felles bilder» på tavla når diffuse eller komplekse problemstillinger skal forstås. Han liker å se at alt henger sammen og lar seg endre, fra bedriftens visjon og strategier, og til tjenester som er muliggjort med IT.

Noralf

Kanskje vi skal slutte å kjøre utviklings-prosjekter?

I manges bevissthet er prosjekt et konsentrert stykke arbeidsinnsats for å komme i mål med noe man i forkant har ganske tydelige formeninger om, og at dette skal skje innenfor gitte rammer av tid og kost. Hvorfor skulle vi slutte å jobbe sånn?

Noralf / 4 min

En spissorganisering for å stå i front?

Hvis du kunne begynt på nytt, hvordan ville du organisert ansvaret for IT-utnyttelse i virksomheten? Hvilke spørsmål ville du da stilt for å finne ut hvor dette nye som kalles IT kunne gitt best bidrag? Det er ingenting i veien for å stille de samme spørsmålene inn i etablerte situasjoner i dag.

Noralf og Øyvind / 5 min

Hvordan formulere mål med mening? - et praktisk eksempel

Hvordan kan vi bruke målbegrepene som vi beskrev i vår forrige artikkel, «Hvordan formulere mål med mening? – et begrepsapparat»? Vil de kunne inspirere, engasjere og gi mening for teamet? Her vil vi teste ut om begrepsmodellen hjelper oss til å formulere strategiske produktmål som kan være retningsgivende for et autonomt utviklingsteam

Øyvind og Noralf / 5 min

Hvordan formulere mål med mening? - et begrepsapparat

Hvordan kan vi uttrykke mål som inspirer, engasjerer og gir mening for de som skal bidra til å nå målsettingen? Øvelsen er krevende, og kanskje en del forsøk mislykkes som følge av at vi mangler begrepsapparatet som er nødvendig for å uttrykke og drøfte målene. Et felles vokabular kan hjelpe oss videre.

Noralf / 5 min

Morgendagens IT-avdeling?

Jeg har jobbet som strategisk rådgiver i mange år, og ofte gjennom engasjement hos IT-avdelingen i ulike virksomheter. Da har jeg fått erfare fra innsiden hvordan man ser på, og samarbeider med, kjernevirksomheten eller «forretningssiden» i virksomheten. IT-avdelingen er ofte sett på som en internleverandør og utgiftspost, og dette preger samarbeidet.

Bokomslaget til "A beautiful constraint"
Noralf / 5 min

Begrensninger til det bedre

Hva gjør du når du møter hindringer? Hvis du er prosjektleder og får beskjed om at du ikke får så mange ressurser som du planla med; - gir du opp, eller prøver du å nå målet likevel? Eller tenker du utenfor boksen og finner løsninger som gjør det mulig å få til mer enn du først hadde tenkt?

Noralf / 4 min

Forretningsutvikling og systemutvikling, to sider av samme sak?

Du har en idé til en forretningsutvikling i din virksomhet, og ser at det trengs en del systemutvikling. Da har du to valg, enten å spesifisere det systemutviklingsoppdraget du ser behov for – eller å involvere leverandøren i å finne ut hva behovet er. Det ene gir deg god kontroll på systemleveransen, men kan det andre gi deg et mer treffsikkert resultat på det du egentlig skal oppnå?

Illustrasjon av kompelsitet
Noralf / 5 min

Kompleksitet er relativt

«Prosjektet mitt er relativt komplekst» kan du si, og du kan synes litt synd på deg selv, - eller kanskje sier du det fordi du er litt stolt over å skulle hanskes med et komplekst prosjekt. Men hvor komplekst er det da, og hva krever det av deg som prosjektleder?

Noralf / 6 min

Mitt prosjekt er viktigere enn ditt

Med intern kniving om midler kan du bli blind for den egentlige konkurransen du skal vinne.

Noralf / 5 min

Det kan vel IT fikse?

Nei, du som leder har noen valg som må tas! Virksomhetsbehovene avgjør IT-støtten.