Her er API-magikeren!

Kjærestens anstrengte forhold til mørkekjøring, gjorde at Eivind Sandell meldte seg på konkurransen om å lage et IT-system med bruk av informasjonen i Statens Vegvesen sin vegdatabase.

API-magiker Eivind
Løsningen presenteres
Eivind viser fram løsningen sin for Kantega og Statens Vegvesen

Kantega utlyste konkurransen om å bruke Statens Vegvesen sitt API til å lage en IT-løsning under IT-dagene høsten 2016. Der var Eivind, og han fattet interesse fordi han hadde lyst til å lage noe knyttet til ulykkesrapportering.

Ulykker under dårlige lysforhold

- Jeg hadde lyst til å utfordre meg selv, sier Eivind. - Og kjæresten sine tanker rundt mørkekjøring fikk meg inn på det som ble løsningen, nemlig å synliggjøre hvor mange ulykker som skjer under dårlige lysforhold; For eksempel fordi det var mørkt, ikke gatelys eller at det var uvær. På den måten kunne jeg bidra til å sette fokus på at det er viktig å lyssette veier med stor trafikk.

Eivind jobbet mye med systemet både før jul og i juleferien. I perioder satt han hos Kantega, sammen med teamet som jobber for Statens Vegvesen. På den måten fikk han vist fram og sparret om det han jobbet med underveis.

Statistikk over ulykkesveier

Prosjektet ble avsluttet med en presentasjon for Kantega og Statens Vegvesen. Der ble løsningen demonstrert, og Eivind ga sine betraktninger om API-et som han hadde gjort kall mot. 

I løsningen kan man søke på kommunenavn, og få opp ulykkesstatistikk sortert på hvilke veier som har hatt flest ulykker. I tillegg er det informasjon om hvor stor andel av ulykkene som skyldes dårlig sikt. 

Gratulerer med vel gjennomført arbeid, en solid og nyttig løsning og et artig og meningsfylt samarbeid!