Evaluering av Kantegadagen 2016

I Kantega jobber vi alltid etter prinsippet om kontinuerlig forbedring. For å lage en enda bedre Kantegadag til neste år, setter vi derfor stor pris på om du gir oss en tilbakemelding på hvordan du opplevde dagen.

 

markerer påkrevd felt.

Hvilket utbytte hadde du av faglig del 1: Innovasjon til morgen, middag og kvelds?

Hva synes du om lunsjen?

Hvilket utbytte hadde du av faglig del 2: Jakten på de gode løsningene?

Hvilket utbytte hadde du av faglig del 3: Quo Vadis, kjære deltaker?

Hvilket utbytte hadde du av workshopen du deltok på?

Hvilket utbytte hadde du av del 4: Tilbake til fremtiden

Hva synes du om middagen?

Hvordan fikk du høre om Kantegadagen?

Åpne spørsmål