Registrar

Kantega er registrar for .no domener.

Som domeneregistrar for .no bidrar Kantega til at domenenavnsystemet (.no) drives på en ryddig og effektiv måte i tråd med det regelverket som gjelder, og at søkere og abonnenter får rask og god hjelp.