Kantega vinner kontrakt på forvaltning og utvikling av Nasjonal vegdatabank

Kantega AS jubler. Vinner avtale om forvaltning og utvikling av Statens vegvesen sine løsninger for Nasjonal vegdatabank (NVDB)

Kantega skal forvalte Nasjonal vegdatabank
Nasjonal vegdatababank i de beste hender
Kantegas Marit Collin og Bjørn Roar Eriksen fra Statens vegvesen

- Vi er stolte og ydmyke over å bli valgt som leverandør sammen med Triona og Vianova som partnere, og gleder oss masse, sier administrerende direktør i Kantega, Marit Collin. Statens vegvesen har uttalt at NVDB og omkringliggende systemer har stor betydning for at de skal kunne utøve sin virksomhet og sine samfunnsfunksjoner. Dette forplikter, samtidig som det inspirerer og motiverer oss som leverandør! Vårt samfunnsengasjement er stort, og våre konsulenter har et genuint ønske om å bidra i utvikling og forvaltning av samfunnsnyttige løsninger, sier Marit.

Totalomfanget i perioden er i størrelsesorden 75 millioner kroner, og strekker seg over 2 år, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. Kontrakten inkluderer forvaltning og videreutvikling/modernisering av NVDB-porteføljen av systemer, samt en eksklusiv rammeavtale for utviklingsoppdrag.

Nasjonal vegdatabank

Nasjonal vegdatabank (NVDB) er en meget sentral systemportefølje i Statens vegvesen, og er helt sentral i budsjettering og planlegging av vedlikehold og bygging av nye veganlegg i Norge. Systemet inneholder data om vegen, vegtrafikk og konsekvenser av vegtrafikken, for eksempel ulykker, støy og luftforurensing. NVDB har både interne og eksterne brukere, som blant annet kan se fagdata i kart, gjøre søk, lage rapporter, hente ut- og laste ned data.

Løsningens hovedfunksjonalitet er å lagre og gi informasjon om Statens vegvesen sitt «inventar» ute på vegen (tunneler, bruer, dreneringsobjekter), hendelser på vegen, vedtaksdata og det navigerbare vegnettet.

- Kantega viste gjennom tilbudet at de hadde en enestående forståelse for fagområdet og oss som kunde. Etter nøye vurdering i flere arbeidsgrupper, var det et enkelt valg vi stod ovenfor, sier Bjørn Roar Eriksen i Statens vegvesen om valget av Kantega som samarbeidspartner.

 

Kontaktperson for Statens vegvesen: Bjørn Roar Eriksen, telefon 995 51 946, bjorn.roar.eriksen@vegvesen.no

Kontaktperson for Kantega AS: Jostein Årre, telefon 982 80 442, jostein.aarre@kantega.no