Evaluering av Kantegadagen 2019

I Kantega jobber vi alltid etter prinsippet om kontinuerlig forbedring. For å lage et enda bedre arrangement neste år, setter vi derfor stor pris på om du gir oss en tilbakemelding på hvordan du opplevde årets Kantegadag.

Kantegadagen 2019 

markerer påkrevd felt.

Hvilket utbytte hadde du av foredragene mellom kl 10-14?

Deltok du på aktivitet mellom 14-16?

Hva synes du om lunsjen?

Hva synes du om middagen?

Hvordan fikk du høre om Kantegadagen?

Åpne spørsmål