Demning og bro over Åsmulfoss i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)

Etablering av integrasjonsplattform

Energibransjen står på terskelen til full digitalisering. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) er med på reisen. I kofferten hadde de en tungrodd integrasjonsplattform, liten tilgang på kompetanse og høye lisenskostnader. På tide å pakke om.

Utfordringen

En nøkkelansatt i NTE valgte å skifte beite og dermed ble tilgang på kompetanse i nærområdet en avgjørende faktor for å lykkes med snuoperasjonen. Å finne kvalifiserte folk i trøndelagsregionen på plattformen deres - et stort og komplekst produkt fra en internasjonal leverandør, var vanskelig. En avtale med Kantega ble løsningen. Vårt oppdrag er å styre forvaltningen av eksisterende, og bistå i utvikling av nye integrasjoner. 

Noen systemer var under utfasing og integrasjoner som ikke lenger var i bruk bidro til høy kompleksitet. Og rundt neste hjørne lurte en kostbar oppgradering av mellomvaren.

Slik jobbet vi

Etter oppstarten så vi behovet for å strukture prosessene for utvikling, testing, forvaltning og driftsetting av integrasjonene.

Vi
gjennomførte en 3-ukers Proof of Concept (PoC) for å finne de viktigste komponentene NTE ville trenge i en plattform. Prosjektet hadde som mål å satt sammen tilstrekkelig med komponenter til å vise de viktigste integrasjonstypene NTE ville ha bruk for i et testmiljø.

Det var viktig for oss å ikke lage mer infrastruktur enn nødvendig. For å sikre dette, utviklet vi også noen reelle tjenester.

Løsningen

Kantega leverte en plattform som vil være bærende for integrasjon i NTE i årene som kommer. Plattformen er basert Jetty som container, Apache Camel som integrasjonshub, Jersey og CXF for henholdsvis REST og SOAP.  Kantega har samlet disse komponentene i rammeverket Respiro, som tilbys andre kunder med tilsvarende behov.

Kjøremiljøet er fullstendig integrert i utviklingsmiljøet. Dette gjør utviklernes hverdag svært mye enklere enn da utviklingsmiljøet var avhengig av tilgjengelige servere og databaser

Terskelen for å komme i gang med utvikling og å skrive gode integrasjonstester har blitt lavere. Imitering av respons fra forskjellige eksterne systemer forsterker dette.  kan funksjonaliteten testes uavhengig om disse systemene er tilgjengelige eller ikke.

Resultatet

Plattformen bidrar sterkt til å strukturere NTE sine rutiner for repeterbar og forutsigbar drift av integrasjonskomponenter. Komponentene grupperes i håndterbare containere som kan skaleres etter behov uten at det gir økning i lisenskostnadene. Plattformen gjør at NTE får større valgfrihet når de trenger ressurser til å utvikle integrasjoner - utviklere med basis java-kunnskap vil kunne utvikle på plattformen etter kort tids opplæring.

Integrasjon - må det være så vanskelig? Les Eirik sitt blogginnlegg om nettopp dette.