Kantega-spinoff på vei til å bli en global suksesshistorie

Eventyret Signicat startet som satsning i Kantega

Marit Collin
Et givende styreverv
Marit Collin er styreleder i Secure Identity Holding AS

Signicat  hadde sin begynnelse i Kantega ved årsskiftet 2002/2003. Da ble det satt i gang et internt satsningsprosjekt for å se på ulike anvendelser og forenklinger av digital identitet og digital signatur.

BankID var nylig lansert, mens BuyPass sin tippekort-løsning hadde eksistert i noen år. Begge var teknisk avanserte løsninger som krevde spesialisert kompetanse å bruke. Internprosjektet implementerte støtte for både BankID og BuyPass inn i et autentiserings-rammeverk som fikk navnet Kantega Secure Core.

Ved å samle BankID og BuyPass i en felles løsning fikk brukerstedene mulighet til én enkel integrasjon med Kantega Secure Core, i stedet for å integrere mot hver enkelt løsning separat. I tillegg var det også en åpenbar fordel for brukerstedene at brukerne deres selv kunne velge hvilken elektronisk identitetsmekanisme de ønsket å benytte for pålogging.

Markedet våkner

En av de første kundene som tok i bruk løsningen i Norge var Vesta Forsikring, som etterhvert ble kjøp opp av det danske selskapet Tryg Forsikring. Selskapet tok tidlig i 2005 i bruk KSC for å gi sine kunder tilgang til å administrere forsikringene sine.

En av de mer spenstige anvendelsene kom høsten 2005, da nettbutikken komplett.no tok i bruk løsningen. De så et klart behov for å kunne selge mer dersom de kunne konkurrere med de fysiske butikkene på kredittkjøp. Komplett tok derfor i bruk KSC sin signaturløsning, som gjorde det mulig for kundene å gjennomføre kredittkjøp ved å signere en kredittavtale etter en kredittvurdering. Tjenesten ble levert som Software as a Service (SaaS).

Datterselskap etableres og skilles ut

Kantega AS etablerte i februar 2006 datterselskapet Kantega Secure Identity AS, som gjennom en sikkerhetsportal utvidet tilbudet av identitetsbaserte tjenester. KSI sikret seg i løpet av året avtaler med flere sikkerhetsmekanismer, blant annet det svenske BankID og det danske NemID. Antallet potensielle brukere av de støttede elektroniske identitetsmekanismene hadde ved utgangen av 2006 passert fem millioner.

Datterselskapet ble fisjonert ut av Kantega i begynnelsen av 2007. Sammen med fisjonen fulgte fem ansatte fra Kantega, som ble heltidsansatte i Kantega Secure Identity. Kantega etablerte holdingselskapet Secure Identity Holding AS, som igjen eide det utfisjonerte selskapet.

Høsten 2007 skiftet Kantega Secure Identity navn til Signicat AS.

Mot slutten av 2008 ble det hentet inn vekstkapital fra Viking Venture, som dermed ble med på eiersiden. Signicat var nå eid av tre grupperinger:

  • Secure Identity Holding (Kantega-ansatte)

  • Ansatte i Signicat

  • Viking Venture III

Ferden videre under Signicat-navnet

Signicat har de siste 12 årene bygget en fantastisk sterk organisasjon og kundebase, samtidig som det er gjort betydelige investeringer fra eierne for å komme dit selskapet er i dag. Secure Identity Holding har siden starten vært majoritetseier i Signicat.

Årsregnskapet for 2018 viser at Signicat AS hadde en omsetning på omlag 180 millioner kroner og rundt 115 ansatte, med kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, England, Nederland og Portugal.

For ytterligere informasjon om Secure Identity Holding AS, ta kontakt med styreleder Marit Collin, telefon: 93060424.