Hurra - Posten Norge digitaliser og vi er med! 

Posten Norge og Bring satser tungt på forenkling gjennom innovasjon og digitalisering. Et av grepene var å utlyse en rammeavtale for «Digital Innovasjon innen Brukeropplevelse». Kompetanse og reelle erfaringer fra kundeprosjekter ble tungen på vektskåla da vi ble valgt som én av fire leverandører.

Hans-Jørgen er godt i gang hos Posten Norge.

Fokus og satsing på digital innovasjon 

Postens overordnede fokusområder er: Forenklet, kundeorientert og lønnsomt. De har valgt å gjøre digitalisering til sitt fremste verktøy når de jobber med forbedringer som har kunden i fokus. Dette passer som hånd i hanske med Kantegas satsning på innovasjon og forretningsutvikling. Posten har tro på at det kommer store endringer i bransjen de neste årene. Ny teknologi og nye utfordrere vil skape bølger, og inkrementell endring vil ikke lenger være nok for de som vil være med å kjempe om posisjoner. Gjennomføringsmodeller må støtte opp under eksperimentering, raskere leveranser og en portefølje med større usikkerhet.   

Posten Norge har nylig opprettet et eget kompetansemiljø for digital innovasjon og utvikling. Enheten skal utfordre, inspirere og støtte resten av konsernet. Slik får de samlet innovasjonskraften og kan utnytte den i tverrfaglige prosjekter. 

Passer oss perfekt

I avtalen ligger det spennende oppgaver innen bruker- og behovsinnsikt, service design, interaksjonsdesign, grafisk design, konseptutvikling og frontend utvikling. 

– Posten sin satsning er spesielt spennende for oss fordi de ønsker å utfordre eksisterende forretningsmodeller, sier Pål Einar Braathen - leder for brukeropplevelse og design hos Kantega. De gjør det gjennom å skaffe seg innsikt i ekte problemer hos brukerne, eksperimentere med nye løsninger og et grundig designhåndtverk. Og, når de ønsker å gjøre dette med base i tverrfaglige team som jobber med en metodisk tilnærming, gleder det mitt brukersentriske hjerte! Det er jo akkurat slik vi i Kantega vil jobbe. 

Kantega er ansvarlig leverandør og kontraktspart ovenfor Posten. Vi har også med oss meget sterke partnere i Blank AS og Clave Consulting AS som underleverandører, noe som gir oss økt leveransekapasitet, kompetanse og erfaring. Tildelingen er gjort etter en vekting av økonomi til 40 % og løsning/ytelse til 60 %. Avtalen kan med opsjoner strekke seg til 5 år. 

UX designer Hans-Jørgen er i gang 

Hans-Jørgen Løken, UX Designer i Kantega, har hatt «brukeropplevelses-brillene» godt plantet hos Posten siden rammeavtalen ble inngått, og er godt i gang med oppdraget. Målet med rammeavtalene er å speile og styrke intern kompetanse og ressurser. Løken vil få muligheten til å jobbe sammen med Postens miljø både på langsiktige og kortsiktige prosjekter.  
 
–  Jeg har blitt godt tatt i mot i et hyggelig miljø med dyktige fagfolk. Det virker som konsernet har tatt gode grep for å møte markedet og kundenes forventinger til bedre og forenklende tjenester. Jeg følte meg kjapt som en integrert del av teamet, sier en fornøyd Hans-Jørgen. 

Vi har store forventninger til samarbeidet, og ser fram til fortsettelsen.