Kiler det litt i magen, Per?

1. januar 2020 består Norge av 11 fylker. Flere millioner objekter som veier, skilt, kantstein og trafikklys vil få nye referanser. For at utrykningskjøretøy fortsatt skal finne fram må dataene være oppdaterte. Statens vegvesen har ansvar for å leverere navigerbart vegnett til nødetatene, data for statistikk og avvik.

PerA overgata_elgeseter
Per Andersen
direktør NVDB og Geodata hos Statens vegvesen teller dager og vegobjekter.

—Kiler i magen? Nei, det gjør ikke det, selv om det er mange utfordringer på blokka. Utredningen av hva fylkessammenslåingene ville bety for Nasjonal Vegdatabank (NVDB) startet for 3 år siden, sier Per Andersen. Vi er godt rustet og i stand til å oppfylle de nye kravene som følger med når vi går fra 19 til 11 fylker.

Skodde seg for framtida

I 2014 fikk Kantega i oppdrag å utvikle et nytt grensesnitt, et REST-basert API, for oppdatering av informasjon i NVDB. Året etter utviklet Kantega en prototyp på en webbasert datafangstløsning som tok i bruk dette APIet. Prototypen ga stor verdi og datafangstflaten har blitt tatt i bruk i de fleste regionene. Løsningen forenkler mange av arbeidsoppgavene til dataforvalterne i Statens vegvesen. Vegen fra entreprenør til NVDB har blitt enklere, og tiden fra et veganlegg er ferdig bygd til det er registrert i NVDB er kortere.

Arkitekturvalgene har ført til enklere utviklingen av klienter til NVDB, både hos interne og eksterne leverandører.

Vi har stokket kortene rett Per Andersen, direktør NVDB og Geodata, Statens vegvesen

Prosjekt «Fra 19 til 11» har en kostnadsramme på hele 150 millioner kroner. 1. januar 2018 ble Sør- og Nord-Trøndelag slått sammen. Det var en nyttig prøvestein som tydeliggjorde hva som må på plass før de andre fylkene står for tur. Datoen er fortsatt å anse som «olympisk», men det skulle bare mangle med så mange aktører og involverte i kabalen.

Når vi først er i sving med denne store jobben passer vi også på å flytte over andre gamle løsninger. At det ble lagt opp til fleksibilitet i programmeringsspråk og klientplattform har vist seg å være et godt valg. Datafangstløsningen og det nye API-et gjør at nye aktører og prosjektkrav er mulig å innfri. 

Antallet eksterne aktører som skal motta og sende data til NVDB øker. Et eksempel er at Finansdepartementet har opprettet selskapet «Nye veier». Oppdraget deres er å bygge flere riksvegkilometer pr krone. For å klare dette trenger de data fra NVDB, og uten dette API’et hadde det teknologisk nærmest vært som å starte på bar bakke.

 teamet_nvdb_2905182

Parprogrammeringer er effektivt. Vidar Tilrem og Tore E Andersen løser gjerne utfordringer i tospann mens Marvin Lillehaug (Kantega) og Torger Kielland (Triona) fordyper seg i kode.

Vi liker smaken av samfunnsansvar

Etter fylkessammenslåingene må oppdatert data om fylkesveier og tilhørende vegobjekter finne vegen til riktige datasett. Dette er grunnlaget for regjeringens statsbudsjett og statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Hos Kantega jobber teamet - som pr dato teller 9 personer - etter smidige prinsipper. Det har vært en av nøklene til at leveransene innfrir. De har siden julen 2017 vært fullt opptatt med å finne de beste løsningene slik at de nye referansemodellene fungerer.