De 5 stegene i Google sprint

Og på den 5. dagen testet de

Det digitale toget suser videre og vi er ombord. Hvordan kan vi jobbe smart og validere tidlig? Vi har testet ut Google Sprint sammen med SpareBank 1 SMN og SNN.

En kjent utfordring i innovasjonsprosjekter er at det er lett å komme inn i en loop av diskusjoner rundt løsningsalternativer. Hva treffer best og hvorfor? Ved å bruke Google Sprint som metode opplevde vi at måneder med argumentering og uttesting ble kortet ned til 5 effektive og hektiske dager. Vi fikk sikre svar tidlig, uten stor risiko.

Google Sprint kan gi svaret på kritiske forretningsspørsmål ved bruk av kartlegging, design, prototyping, testing og debriefing. Metoden er utviklet ved Google Venture og mange trykker den til hjertet. Dette ville vi også teste ut.

Innovasjon i FinTech-laben

Mye spennende skjer innenfor FinTech, og det er viktig for bankene å vite om det som skjer. SpareBank 1 SMN er en av initiativtagerne til FinTech-inkubatoren F3 - Finance For Future - som ble startet opp i august 2017. På kort tid har Kantega og SpareBank 1 testet ut nye måter å jobbe på for å finne fram til flere  og nye bankløsninger som begeistrer markedet.

På den 5. dagen testet de

For å teste metoden jobber de med Google Sprints som rettesnor. På få uker er det utrolig hvor langt de har kommet. Tre prototyper på helt nye løsninger er testet. Det tverrfaglige teamet består av folk fra SpareBank 1 og Kantega. Det var med forhåpning og spenning teamet testet første prototype mot sluttbruker etter kun 5 dager. Tilbakemeldingene ga tydelig pekepinn om at de var på rett spor. Og forventningen var ikke mindre da den 3 dager senere ble lagt fram for ledelsen i banken. For å bruke en floskel: De smilte hele veien til banken! 

 

valget2

Hva er de viktigste suksesskriteriene? Valgets kval. Dag 2? 

Slik jobbet vi

1. Mandag kartla vi utfordringen og valgte fokus

2. Tirsdag skisserte vi ulike løsninger

3. Onsdag bestemte vi i fellesskap hvilke som var best og utformet testbare hypoteser

4. Torsdag knadde vi sammen disse til en prototype

5. Fredag testet vi den med virkelige brukere, validerte og gjorde en debrief

Klar for ny uke og ny sprint! Og veldig klar for helg :) 

 

hektisk sprinting_F3