vegAR – litt av en studentoppgave!

Sammen med Statens vegvesen og Kantega har denne gjengen fra NTNU laget en, eller egentlig to apper, for å se og registrere vegobjekter. Informasjonen er nøyaktig og oppdatert. Alle objekter som Vegvesenet har ansvar for i Norge er med.

vegAR i bruk ute på mobilen.
AR-teknologi gjør det mulig
å vise skiltene i rundkjøringa med eksakt riktig posisjon på bildet.

Kantega og studentene 

I Kantega har vi lang og god erfaring med å veilede studentprosjekter. Det skjerper oss og det holder oss i kontakt med utdanningsmiljøet - det er jo derfra mange av de skarpe hodene for framtida kommer. Ekstra artig er det med prosjekter hvor vi kan tilby spisskompetanse om prosjekter eller kunder vi faktisk jobber med, som i dette tilfellet Vegvesenet. 

Veg 

Per i dag har Vegvesenet løsningen vegkart.no for visning av objekter på kart. Denne fungerer bra på desktop, men veldig dårlig på mobil. Det er et stort behov for enkle registreringsløsninger ute på vegen. Så noe av motivasjonen for studentprosjektet var derfor å lage en løsning som fungerte bedre på mobil. Studentoppgaven representerer altså en løsning på hvordan dette kunne vært løst. 

Kartvisning av vegnett med objekter

Her har du hele vegkart.no på mobilen, hvor telefonens innebygde kart-app brukes til å plotte objektene. Det gjør at man kan gjøre søket på forhånd, og ha tilgang til dataene offline, f.eks når man skal ut i felt uten nett.  

AR 

AR-delen av løsningen viser alle objektene i utvidet virkelighet (AR). Som du ser i bildet øverst, tegnes vegdata og objekter oppå de virkelige omgivelsene. Slik kan du få direkte informasjon om f.eks et skilt i felten. Da kan du bare peke på skiltet i AR og se status, i stedet for å måtte søke det opp i vegkart.no.  

- Dette er et veldig godt innspill til et stort behov. Vi håper å få distribuert applikasjonene til så mange som mulig, sier Terje Brasethvik i Statens vegvesen. Det vil komme en offentlig konkurranse på nye registreringsverktøy til NVDB tidlig neste år.  

Lean UX 

Anført av mentor Kristin Wulff i Kantega har prosjektteamet jobbet etter smidige prinsipper for utvikling. Hver uke har de laget noe nytt som brukere har fått prøvd. Det er ikke brukt mye tid på å lage ting som "kanskje ikke blir sånn". Hver uke har de laget en hypotese om hva Vegvesenet vil ha, og med tette og korte sykluser har de altså: 

  • fått bekreftet eller avkreftet hypotesen 

  • kommet fort i gang og fått momentum 

  • vært innom mange teknologier på kort tid 

  • kontinuerlig prioritert funksjonalitet 

  • vært relativt trygge på at de lager det riktige produktet 

Teknologi 

Guttene har vært innom flere teknologier i løpet av prosjektet. Den endelig løsningen er utviklet i en kombinasjon av React Native og Unity, og appen fungerer dermed både på IOS og Android. React Native er et rammeverk som gjør det mulig å bruke javascript til utvikling av fullverdige mobile applikasjoner. Unity er et 3D-rammeverk som egner seg spesielt godt på mobil platform, og selve AR-løsningen er derfor bygget i Unity.

Guttene som jobbet med vegAR hos Kantega 

Fra venstre: Magnus Warvik, Sondre Tharaldsen, Ninh Qui Do, Vegard Bjørgan og Martin H. Bårnes. 

Lykke til videre, det har vært en fryd å samarbeide med dere!