Opp i skya med Lean UX

En gang i måneden får de fleste av oss lønn. Svisj inn på konto uten dikkedarier. Om ikke lenge kjører Aditros LØNNG7 i skya. Med Lean UX i verktøykassa føler vi oss trygge på fokus, fremdrift og retning.

Aditro Lønn G7 skyløsning

Gode løsninger er ofte intrikate under panseret. Aditros lønnsberegning er intet unntak. Kombinasjonen høy fagkompetanse, manuelle rutiner og brukergrensensitt fra tidlig 90-tall gjorde lenge susen sammen med en god motor. Foruten den månedelige lønnsslippen, var lønn ukjent farvann for oss. Heldigvis har vi gode prosesser i verktøykassa vår. Vi valgte Lean UX og designprinsippene som støtte på vei mot skya. 

Riv siloene og lær underveis

Lean UX er prinsipper, prosesser, verktøy og teknikker som hjelper et team å optimalisere måten de jobber på. Det handler om å rive ned tradisjonelle siloer, påvirke kultur og mentalitet i teamet slik at det får en arbeidsform med fokus på samarbeid der alle tar ansvar for brukeropplevelsen.

Alle bidrar til løsningen gjennom kontinuerlig prototyping, testing og læring.  Det gjør noe med deg når du får møte sluttbrukeren (prinsipp 8). Med korte leveransesykluser oppdager vi nye dimensjoner og forbedringsmuligheter underveis. Dette er også svært motiverende for teamet.

Teamet G7Lønn har daglig ståopp

1145 sharp! Teamet har daglige stå-opp-møter. "Demo på fredag - hvordan ligger vi an?"

For LØNNG7-teamet følger vi disse prinsippene:

 1. Funksjonen i fokus
  Enkeltfunksjoner i sentrum for prosess, i stedet for en prosess for alle funksjoner.

 2. "Må ha" før "kjekt å ha"
  Holde fokus på minste synlige produkt med verdi (MVP) og skyv til side funksjoner som er mindre viktig og kan vente.

 3. Lag, test og lær hver uke
  Mer vekt på læring ved rask og kontinuerlig validering av MVP.

 4. Hold farta oppe!
  Legger press på oss selv ved å sette korte frister.

 5. Hva skal vi lage i denne fasen?
  Tydeliggjøring av forventninger ved å beskrive arbeidsprodukter per fase.

 6. Involver og diskuter!
  Legger vekt på å involvere og å ta grunnleggende diskusjoner tidligere.

 7. Visualiser!
  Bedre oversikt og enklere å kommunisere med visualisering. En egen tavle gjorde susen.
   
 8. GOOB!
  "Get out of the building". Alle i teamet skal være med ut og møte brukerne av løsninga.  

Støtte fra Forskningsrådet

Å kjøre prosesstyrt lønnsberegning i skya har ikke vært gjort før. Aditro søkte derfor om støtte til prosjektet fra Forskningsrådet, og fikk i vinter beskjed om at de får en årlig støtte på opptil 4 millioner i en 4-års periode. I Kantega er vi stolte over å få være med på enda et spennende og innovativt prosjekt.  
 
Når LØNNG7 går live håper vi på reprise på utsagnet til en av testerne underveis:

"Nå blir det jo artig å kjøre lønn!"