Mer BankID og Kantega 

BankID Norge og Kantega har samarbeidet i flere år. Suksess med leveranser av løsninger og støttesystemer gir ønske om mer. En ny 2-årig avtale sikrer at det blir det flere åpne, smidige og fortrolige prosjektløp. 

BankID nyhetsbrev10

BankID Norge er inne i en meget spennende utvikling. Gjennom større innovasjonskraft og investeringsevne skal de øke utbredelsen og bruken av BankID-tjenesten både for identifisering og signering. Kantega er med i planene.

Vi er glade for at vi det siste året har fått muligheten til å utvide samarbeidet vårt, og har fått delta i en rekke spennende pilotprosjekter. Vi er trygge på at den ønskede utviklingen vil skje ved å sette i gang nye innovative prosjekter og Proof-of-Concept (PoC).   

Enklere prioriteringer og veivalg 

Måten vi sammen har valgt å jobbe på har gjort det mulig for BankID Norge å teste ut hypoteser både for fremtidige og pågående prosjekter. Det har også gitt viktige innspill for å kunne ta riktige veivalg i de prosjektene som allerede var igangsatt. 

Bistand i 2016 

I tillegg til å gjennomføre pilotprosjekter og PoCs har vi det siste året holdt kurs i implementering av verktøyet på vegne av BankID. Vi har også bistått med rådgivning og teknisk bistand for partnere som skal implementere BankID i sine løsninger. 

Åpent, smidig og kontinuerlig 

Prosjektene er levert på en effektiv og smidig måte. Et tett og fortrolig samarbeid mellom BankID Norge og Kantega har gjort det mulig med raske og kontinuerlige leveranser. Prototyping har blitt hyppig brukt for å teste ut hypoteser og mulige løsningsalternativer. Slik har arbeidet skapt trygghet, retning og god marsjfart. 

BankID Norge er en fleksibel organisasjon som trenger leverandører og partnere vi vet tar ansvar for sine leveranser og oppgaver. Kantega har over tid vist seg å være fleksibel, ha meget dyktige konsulenter, være åpne og genuint opptatte av å skjønne våre utfordringer og bidra til å løse disse raskt og effektivt!  Frode Beckmann Nilsen – Produktutviklingssjef

 
Vi i Kantega takker for fornyet tillit og gleder oss til fortsettelsen!