Kantegas resultat Q2 2016

Med gode tall fra Q1 gikk vi Q2 optimistisk i møte. Og det viste det seg at vi hadde god grunn til.

Q2 Tallenes tale Kantega 2016

Kantega har hatt et fantastisk første halvår. Sammenlignet med 2015 har omsetningen på egne konsulenter økt med 20,6 %, mens total omsetning har økt med 31,3 %. Dette skyldes ikke bare dyktige ansatte, men også at nye og gamle kunder har vist oss tillit og gir oss mange nye, store oppdrag.

Resultatgraden har i samme periode økt fra 5,3 % til 7,4 %. Dette skyldes i hovedsak at belegget på våre konsulenter har økt betraktelig.

Prognose 2016

2. halvår ser ut til å fortsette i samme tempo. Det gir oss håp om å kunne vippe 150 millioner i omsetning i 2016.