Q-Free

Q-Free

Konseptutvikling for bompengesektoren

I samarbeid med Q-Free utredet Kantega en framtidig mobil løsning med selvbetjenings-funksjonalitet for privatkunder av bomselskapene.

Camilla: "Kanskje  en setning om innsiktsarbeidet – hvordan kom vi frem til den grovprioriterte backlogen (ref design thinking)"

Leveransen fra forprosjektet besto av en grovprioritert product backlog (produktkø) med epics, og user stories for de epics som hadde høyest prioritet. I tillegg leverte prosjektet en road map, samt designskisser som demonstrerte sentral funksjonalitet i den framtidige løsningen.

Kantega hadde ansvar for planlegging og oppfølging av prosess gjennom hele forprosjektet.