Fornøyd med frokostmøtet?

I Kantega ser vi alltid etter muligheter til å forbedre oss.
For å kunne lage et enda bedre frokostmøte neste gang,
vil vi gjerne høre dine tilbakemeldinger.

markerer påkrevd felt.

Hvilket utbytte hadde du av foredraget om Blockchain?

Hva synes du om frokosten?

Åpne spørsmål