Kantega bruker tappy til å teste brukervennlighet på mobil

BN Bank

Test om løsningen din har god brukskvalitet

Målet med testingen er å finne eventuelle problemer som gjør løsningen vanskelig å bruke.

Kantega gjennomfører brukskvalitetstester regelmessig, både i prosjekter hvor vi har utviklet løsningene for kunden, men også som en uavhengig evaluering av løsninger andre har laget.  

I forbindelse med redesignet av BN Bank sin nettbankløsning, har vi nylig gjennomført to brukskvalitetstester. Vi testet både desktop- og mobilversjonen av nettbanken. I begge testene benyttet vi den samme metodikken, som i hovedsak handler om å gi 5-6 brukerrepresentanter konkrete oppgaver, slik at man kan observere bruk av løsningen under kontrollerte forhold.

Testen av mobilversjonen foregikk i et tradisjonelt laboratorieoppsett, noe som innebærer at testleder og testperson sitter i samme rom og observatørene i et annet. Testpersonen gjennomførte oppgavene på en smarttelefon med påmontert Mr. Tappy kamerarigg (se www.mrtappy.com). Under veiledning av testleder ble bilde og lyd av testpersonen, samt bilde av mobilskjermen med fingerbevegelser direkte overført til observatørrommet. Opptakene lagres for en eventuell gjennomgang av materialet i ettertid.

Etter testen stiller vi testpersonene åpne spørsmål for å få et helhetlig inntrykk av brukeropplevelsen.

Sluttleveransen er en rapport som vi gjennomgår sammen med kunden. Vi oppsummerer funn av problemområder og kommer med gode innspill til forbedringer.