Medeier fra første dag

Ansatteierskapet er hjertemuskelen i Kantega. Den pumper energi og lidenskap ut i organisasjonen. Dette ønsker vi at alle skal føle, jo før - jo heller. Derfor får alle nyansatte nå en velkomstgave på 1000 aksjer.

1000 aksjer til nyansatte
Latter og lidenskap
En del av de nye fjesene kobler av med litt lek

Vi bestemmer selv

I Kantega bestemmer vi selv hvordan vi ønsker å drive selskapet vårt. Når vi eier vår egen arbeidsplass, får vi et helt eget forhold til det å gå på jobb og gjøre en knakende god jobb for kundene våre. At alle skal være medeiere har blitt en grunnpilar som gjennomsyrer mye av hvordan og hva vi jobber med.

I årlige generalforsamlinger vedtar vi hva som skal være gjeldende retningslinjer og vedtekter i selskapet. På generalforsamling i april, ble det vedtatt at alle nyansatte får 1000 aksjer i velkomstgave når de starter. Slik skaper vi eierskapsfølelsen enda tidligere enn før. 

I løpet av det siste året har vi vokst fra 98 til 112 ansatte. Det betyr at vi kan ønske mange nye eiere velkommen!