UX-kurs referansebilde hoved

Fiskeridirektoratet

Kurs i brukeropplevelse

Har du noen gang tenkt på at du burde hatt med en ekspert på brukeropplevelse i prosjektet ditt? Eller at du skulle hatt en grafisk designer som kan hjelpe deg å gjøre løsningen fin og brukervennlig?

 

Vi mener at brukeropplevelse ikke er noe en enkelt person kan skape, men noe som hele prosjektteamet må ta ansvar for. Brukeropplevelse er subjektivt, og det er derfor avgjørende at vi bruker tid på å involvere og forstå brukerne og deres behov. Men vi vet også at behov gjerne endrer seg eller oppstår underveis i prosessen og at løsningen derfor ikke kan beskrives fullt ut i forkant.  Det er derfor avgjørende at også de som utvikler løsningen er med i dette samspillet.

I Kantega jobber vi etter en prosess som sørger for at hele teamet må ta ansvar for brukeropplevelsen. Løsningen utvikles gradvis over tid med fokus på hvilket behov løsningen skal svare på fremfor hvilken funksjonalitet som skal utvikles. 

Kurs for Fiskeridirektoratet

I mars 2016 holdt vi to dagers kurs for to utviklingsteam i Fiskeridirektoratet. Backend og frontendutviklere fikk lære, og selv erfare, hvordan vi jobber med brukeropplevelse fra tidlig målbilde og behov til skisserte skjermbilder. De fikk jobbe med et selvvalgt reelt case og se hvordan de kunne være med å prioritere og jobbe frem løsninger som støtter opp under en god brukeropplevelse.

Vi skreddersyr kurs

Slike kurs kan vi holde og skreddersy for deg også. Den økte forståelsen og innsikten det gir for brukskvalitet og brukeropplevelse, er gull verdt. Ta kontakt hvis du har lyst til å høre mer.

Kurset kan omfatte:

- Teoretisk og praktisk innføring i faget brukeropplevelse (UX)
- Introduksjon til Kantegas UX-prosess, samt noen verktøy knyttet til denne
- Praktisering av prosess og verktøy på reelle case
- Introduksjon til UX-prinsipper som kan praktiseres av enkeltpersoner og team i det daglige arbeidet
- Gjennomgang av universelle prinsipp for interaksjonsdesign