EU-kommisjonen

Bedre skalerbarhet, i og utenfor skyen

Kantega har gjennom det europeiske forskningsprosjektet CloudScale bidratt til mer kunnskap om skalerbarhet, både i og utenfor skyen.

Utfordringen

I dag løses skalerbarhet i datasystemer ofte ved å legge på mer maskinvare - spesielt i skybaserte systemer hvor det både er enkelt og tilsynelatende billig med ekstra maskinvare. Imidlertid vil et system med skalerbarhetsproblemer stadig oppleve dårlig ytelse når grensen nås, og problemet vil etterhvert bli kostnadsdrivende og merkbart for systemets brukere. Det er derfor viktig å identifisere årsaken til problemet som forårsaker manglende skalering.

Hvordan jobbet vi

CloudScale er et forskningsprosjekt i regi av EU. Kantega har vært involvert i det siste av de tre årene prosjektet har gått. SINTEF koordinerer prosjektet, som har hatt et budsjett på 4.7 millioner Euro. Prosjektdeltakerne har vært fra Tyskland, Slovenia og Kroatia i tillegg til Norge.

Løsningen

Resultatet fra prosjektet er en CloudScale-applikasjon som tilbyr både statisk kodeanalyse, simulering av systemoppførsel med forventet brukermengde, samt dynamisk skalerbarhetstest av kjørende system. CloudScale-applikasjonen baserer seg på en underliggende metode som skal veilede brukeren i å bruke de riktige verktøyene.

Kantega sin rolle har vært å evaluere CloudScale-applikasjonen med fokus på dynamisk testing av et kjørende system. Denne delen av CloudScale benytter 1) instrumentering for å måle ytelsen, 2) eksterne ytelsestestverktøy som Apache JMeter, og 3) et hierarki av skalerbarhetsmønster som sammenstilles med testresultatene i analysedelen.

Resultatet

Målet til CloudScale var å støtte utviklingsprosjekter med å lage skalerbare løsninger, samt å identifisere mulige skalerbarhetsproblemer i eksisterende løsninger. Fokuset lå på sky-baserte løsninger, men resultatet er like anvendbart for mer konvensjonelle løsninger.

Kantega har med arbeidet i CloudScale fått erfaring med internasjonal forskning gjennom samarbeid med europeiske forskningsinstitusjoner og industri. I tillegg har Kantega fått kunnskap om forskningsfronten innen skalerbarhetstesting for bruk i fremtidige prosjekter. 

Les mer om prosjektet på http://www.cloudscale-project.eu
Se presentasjon av prosjektet på YouTube https://youtu.be/_RX4ic4rSVY

Og ta gjerne kontakt hvis du vil høre mer om prosjektet, eller om skalerbarhet i dine egne prosjekter.