Finansielle tall for første halvår

Kantega har begynt året godt. Omsetningen i første halvår endte på 54,7 millioner, noe som er en oppgang på 5,2 % fra samme periode i 2014.

Q2 - Tallenes tale Kantega

Dette ga et resultat på 3,0 millioner, noe som tilsvarer en resultatgrad på 5,4 %, og en forbedring på 1,4 prosentpoeng. Denne veksten ser ut til å fortsette inn i andre halvår. Vi har stor tro på å nå 10 % resultatgrad i 2015.