Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet

Kan du bygge uten å søke?

1. juni 2015 ble det innført forenklede byggeregler, slik at flere blant annet kunne bygge garasjer og uthus uten å søke kommunen. Kantega har i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) laget den digitale veiviseren ”Bygg uten å søke”.

Den gjør det enklere for innbyggere å undersøke om byggeplanene deres er søknadspliktige eller ikke. Veiviseren bidrar til å oppfylle målet om selvbetjening og digitalisering av offentlige tjenester. 

Utfordringen

En stor utfordring i prosjektet var å lage en enkel veiviser med utgangspunkt i et regelverk som har mye stammespråk og hvor det er mange forhold som må undersøkes. Enkeltpersoner skulle enkelt kunne forstå både hva de må undersøke, og hvordan de kan finne svarene, uten å sette seg fast.

Hvordan jobbet vi

Det å jobbe frem en enklere måte å formidle regelverket på, krevde et nært og tverrfaglig samarbeid mellom DiBK og Kantega. Direktoratet bidro med kompetanse på regelverket og forenkling av innholdet og Kantega bidro med kompetanse på tjeneste- og interaksjonsdesign, brukervennlighet, grafisk design og teknisk løsning.

I utvikling av løsningen ble det lagt vekt på å benytte kjente regler for god navigasjon for, på en best mulig måte, å gjøre det enkelt for brukeren å kjenne seg igjen fra andre løsninger og apper. En suksessfaktor i prosjektet var brukertesting slik at løsningen løpende kunne forbedres.

Løsningen

Har man byggeplaner kan man nå enkelt navigere seg gjennom et titalls spørsmål og finne ut om byggeplanen er søknadspliktig eller ikke. Når spørsmålene er besvart kan man laste ned en kortfattet oppsummering som gir en forklaring dersom man må sende byggesøknad.

Løsningen er designet og utviklet med et responsivt design og optimalisert for bruk på mobil eller nettbrett slik at brukerne kan benytte den både hjemme på sofaen, ute på tomten eller i byggevarehuset.

Resultatet

Resultatet er en veiviser som har blitt godt mottatt av både kommunene og garasjebyggerne. Flere kommuner bruker veiviseren når de veileder garasjebyggere. Tilbakemeldinger fra de som har brukt veiviseren er at den er enkel og forståelig å bruke, og at veiviseren gjør en oppmerksom på forhold som en ikke hadde tenkt over.

Les mer på http://dibk.no/no/Tema/bygg-uten-a-soke/

Se veiviseren: http://byggutenasoke.dibk.no