Kantega landet storfisk

Gladlaksene i Kantega jubler! Sammen med Fiskeridirektoratet skal vi bedre og forenkle tilsynet med fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Fiskedirketoratet tilsynsløsning
TILSYN PÅ IPAD
Den nye løsningen vil være enkelt tilgjenelig for brukerne

16 leverandører knivet om å dra i land avtalen, og Kantega vant. Løsningen skal å bedre og forenkle tilsynet med fiskeri- og oppdrettsnæringen, og det skal skje på iPad.

Kontraktsverdien er på over 20 millioner kroner og prosjektperioden vil vare i litt over halvannet år. Prosjektet er allerede godt i gang.

- Løsningen skal bidra til en mer bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring gjennom at tilsyn og kontroll gjennomføres mest mulig effektivt og treffsikkert. Løsningens store samfunnsnytte skaper derfor ekstra engasjement hos oss, sier administrerende direktør i Kantega, Marit Collin.

Høyere effektivitet og bedre likebehandling

Den nye tilsynsløsningen vil samle informasjon fra underliggende registre, slik at medarbeidere i Fiskerdirektoratet ikke må gå inn i mange systemer før de reiser ut på tilsyn. Under tilsyn brukes en iPad-applikasjon til å registrere funn og dokumentere prosessen. Dette brukes som et underlag til videre saksbehandling og eventuelle reaksjoner.

- Fiskeridirektoratet har svært kompetente medarbeidere. Vi vil at de skal bruke kompetansen sin mest mulig effektivt til å avdekke regelbrudd og veilede næringen. Den nye tilsynsløsningen vil bidra til dette og til bedre likebehandling. Vi har store forventninger til prosjektet, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.