Nytt målbilde

DNB Nor Kort

Nytt målbilde med Helios

Med Kantega i førersetet har DNB Finans faset ut foreldete fagsystemer.

Utfordringen

DNB Finans har på grunn av sammenslåing og planmessig utfasing av foreldet fagsystem, opprettet et Målbildeprosjekt. Dette er en langsiktig satsning for å bygge opp en tjenestebasert arkitektur, som gir tilgang til informasjon og funksjonalitet på tvers av underliggende systemer og nye løsninger.

Løsningene forholder seg kun til ett ”fagsystem” - realisert gjennom tjenestene og en felles informasjonsmodell. Samtidig opprettes en felles infrastruktur for håndtering av sikkerhet, feilhåndtering og logging.

Prosjektet heter Helios og har vært en kjempesuksess!

Hvordan jobbet vi

Kantega har deltatt som forretningsarkitekt, integrasjonsarkitekt, mentor og utvikler. Kantega har etablert informasjonsmodell, hensiktsmessige tjenester, fornuftig infrastruktur og opplæring av IT-avdelingens ansatte for at de skal kunne bidra i og etter hvert ta over utviklingen av Helios.

Kantega har også hatt hovedansvaret for strategisk- og teknisk utvikling av sikkerhetsløsningene innen Målbildeprosjektet som Helios er en del av.

Løsningen

Teknologi

Teknologien som er benyttet i disse prosjektene er programmeringsspråk C# i Microsoft .NET Framework. Det er gjort integrasjon mot flere ulike teknologiplattformer (BridgeWorks mot OpenVMS, Web Services mot ulike Java-plattformer, IBM WebSphere MQ meldingskø, FTP filoverføring, EDB’s Batch Management mm.)

Det er for øvrig benyttet arkitekturmessige prinsipper som også kan realiseres i Java på f.eks. lettvekts- og Open Source rammeverk.

Struktur og sikkerhet

Kantega har bidratt på ulike målbildeprosjekter med strukturering av funksjonalitet og informasjon samt sikkerhetsrelaterte problemstillinger:

Kantega har også bidratt med innspill til DNB Målbildeprosjekt på sikkerhet og arkitektur i tillegg til rådgivning i arkitekturforum med ulike DNB enheter.