SpareBank 1

Uten Tjenestebussen stopper banken

Skal kundene nå banken må banken nå "bussen". Og siden Kantega har vært med å bygge opp SpareBank 1s integrasjonsplattform føler vi et stort ansvar for at Tjenestebussen alltid er tilgjengelig.

Utfordringen

Banken må kunne nås 24/7 året rundt. Det gir et krav til oppetid på 100%. 91 ulike applikasjoner skal integrere med til sammen 63 ulike fagsystemer på en enkel og forutsigbar måte.

Hvordan jobber vi?

Høsten 2009 ble de første tjenestene utviklet på Oracle Service Bus. Kantega fikk ansvar for forvaltning av både plattform, tjenester og WebServices. I samarbeid med SpareBank 1 utviklet vi krav til tjenester, utviklingsmetodikk og prosesser for kvalitetssikring av endringer.

I starten var vi to fra Kantega som jobbet med Tjenestebussen. På det meste har vi bidratt med 20 konsulenter bestående av utviklere, arkitekter, testere og prosjektledere. I dag har Sparebank 1s eget team overtatt kodeforvalteransvaret for Tjenestebussen, og Kantega bidrar med konsulenter og ønsket kompetanse.

Løsningen

Den tjenestebaserte arkitekturen har gitt SpareBank 1:

Kantega har anbefalt å bruke åpne standarder der det er mulig. Dette rådet har Sparebank 1 fulgt og oppnådd gevinster med.

Resultatet

SpareBank 1 har ved flere anledninger gitt Kantega veldig gode tilbakemeldinger på den kvaliteten som leveres, både på løsning og rådgivning. Vi setter utrolig stor pris på tilliten vi vises, og det gode samarbeidet vi har.

Se også testing av Tjenestebuss.