Innovativt samarbeid med Sintef

Sintef og Kantega jobber stadig tettere sammen. For tiden samarbeider vi om tre nyskapende prosjekter. Vi løfter demensomsorgen ved hjelp av digitale løsninger, vi går i dybden på smidig utviklingsmetodikk og vi finner metoder for å verfisere at skytjenester faktisk skalerer.

Sintefsamarbeid
DET GROR
Når mange kloker hoder tenker sammen

– Samarbeidet vårt med Sintef gjør at vi får enda bedre innsikt i ny teknologi og anvendelsen av den. Prosjektene styrker Kantega sin posisjon som leverandør av IT-løsninger, og vi kan være trygge på at vår kompetanse ligger helt i front av det markedet har behov for, sier Leknes.

KuPA er et velferdsteknologiprosjektet som har vart i nesten tre år og inneholder en modell for kunnskapasbasert tjenesteyting tilpasset personer med demens. Les mer om KuPA-prosjektet.

Agile 2.0-prosjektet handler om bruken av smidig utviklingsmetodikk i store prosjekter og distribuerte team på tvers av fysiske lokasjoner.

Cloudscale-prosjektet er et samarbeidsprosjekt for å sikre at skytjenester faktisk skalerer.

I tillegg til disse tre, pågår det konkrete samtaler om et nytt BigData - prosjekt.

Samarbeidet

– Sintef er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon og samarbeidet gir oss muligheten til å jobbe med prosjekter vi ellers ikke har kunnet bryne oss på. Dette er innovative prosjekter som inneholder nye tekologiske utfordringer som ikke forekommer i tradisjonelle tilbudsforespørsler, sier forretningsutvikler Jørund Leknes.

Sintef-forsker, Bjørn Magnus Mathisen har samarbeidet med Kantega på KuPA-prosjektet i nesten tre år og forteller at læringen er gjensidig. Kantega bidrar med metode og utvikling som sikrer at prosjektene blir ferdigstilt og produktifisert i tråd med kravene som stilles i det kommerisielle markedet.

– Kantega er en partner som hjelper oss å få resultatene ut i markedet i form av et ferdig produkt eller en tjeneste - og dette uten at vi trenger å lage egne spin-offs for å få kommersialisert dem. Kantega blir som en forlenget arm mot markedet, sier Mathisen, og bekrefter at samarbeidet også er lærerikt for forskningsorganisasjonen.

– Spesielt innenenfor bruken av utviklingsverktøy er Kantega mer oppdatert enn oss, noe vi har stor glede og nytte av, sier Mathisen, og legger til at Kantegas lokalisering i Trondheim og firmaets størrelse også er en god match for Sintef.

– Kantegas samfunnsengasjement samstemmer godt med Sintefs målsetning, sier Mathisen.

Ett eksempel på dette engasjementet er Sintef og Kantegas siste samarbeid om en workshop i Trondheimsregionen for å fremme forskningsarbeidet i tilknytning med EUs Horizon 2020-program.

– Vi samarbeider rett og slett godt sammen, sier Mathisen.