Er det amfetamin i urinen?

Lurer du på det, vet vi hvordan du kan finne det ut. Farmakologinorge gikk fra et personavhengig, uoversiktlig og tungrodd system til et alltid oppdatert, søkbart oppslagsverk. Et virkelig pionérarbeid.

Farmakologiportalen
FARMAKOLOGIPORTALEN
Nytt verktøy som gir ny hverdag

Farmakologi er læren om virkningen av legemidler, rusmidler og gifter på mennesker. Rundt om i Norge - ofte tilknyttet sykehusene - finnes laboratorier som driver analyseservice av legemidler og rusmidler. Politi og rettsvesen er også hyppige bruker av slike tjenester.

Kaospiloter

Inntil nylig har det vært umulig å holde oversikten over hvem, hva og hvor - altså hvem som tilbyr hvilke farmakologiske analyser, hvor i Norge. Helt til idéen om en felles portal som kunne samle all denne informasjonen ble unnfanget. En portal som også skulle være et oppslagsverk for de som har behov for analysetjenester, for eksempel “hvor kan jeg få utført en analyse av amfetamin i urin?”

Sammen med Andreas Westin og Tormod Karlsen Bjånes, overleger og ildsjeler, gikk Espen Hjertø fra Kantega i gang med å rydde helt ny grunn og å revolusjonere den gamle tungvinte og personavhengige prosessen.
- Det skal ikke lenger være nødvendig å ringe land og strand rundt for å finne et laboratorium som utfører en bestemt analyse, sier Westin.

En ny hverdag

I januar 2015 var farmakologiportalen.no et faktum, finansiert av Norsk forening for klinisk farmakologi og Den norske legeforening. Nå vedlikeholder det enkelte laboratorium oversikten over sine analyser, og brukerne har fått et alltid oppdatert, søkbart verktøy for å navigere i det store tilbudet av laboratorier, analyser og substanser, og også i fagstoff.

– Her finner man også informasjon om hvilket prøverør som skal brukes, hvor mange rør som skal sendes, og all annen praktisk informasjon som trengs for å sende en prøve til et laboratorium, sier Bjånes. Ildsjelene håper portalen kan bli en tumleplass for fagmiljøet og har mange vyer for videreutvikling av løsningen.

Farmakologiportalen er et pionerprosjekt også i internasjonal sammenheng, og Westin og Bjånes presenterer i disse dager løsningen på flere konferanser. Hvem vet - kanskje utvides den også til å omfatte våre naboland? Farmakologien kjenner ingen grenser!