SpareBank 1

Testing av Tjenestebuss

Sentralt plassert i SpareBank 1 sin strategi og infrastruktur står en tjenestebuss som blir vedlikeholdt og testet av Kantega.

Tjenestebussen knytter SpareBank 1s systemer, slik som nettbanken og interne saksbehandlingssystemer, til andre leverandørers datasystemer. Disse bakenforliggende datasystemene kan for eksempel gjøre det mulig å overføre penger mellom konti eller hente ut opplysninger om kundeforhold. Med en så sentral rolle sier det seg selv at uten tjenestebussen stopper banken. Stabilitet, kvalitet og test blir svært viktig.

Uten tjenestebussen stopper banken. Stabilitet, kvalitet og test blir svært viktig

For å finne så mange feil som mulig før de blir et problem i produksjon, utfører Kantega et vidt spekter av testing på tjenestebussen, som for eksempel: