Farmakologiportalen

Farmakologiportalen

Hvem, hva, hvor i farmakologien

Farmakologinorge gikk fra et personavhengig og uoversiktlig system til et alltid oppdatert, søkbart oppslagsverk. Et virkelig pionérarbeid.

Farmakologi er læren om virkningen av legemidler, rusmidler og gifter på mennesker. Rundt om i Norge - ofte tilknyttet sykehusene - finnes laboratorier som driver analyseservice av legemidler og rusmidler. Politi og rettsvesen er også hyppige bruker av slike tjenester.

Utfordringen

Inntil nylig har det vært umulig å holde oversikten over hvem, hva og hvor - altså hvem som tilbyr hvilke farmakologiske analyser, hvor i Norge. Helt til idéen om en felles portal som kunne samle all denne informasjonen ble unnfanget. En portal som også skulle være et oppslagsverk for de som har behov for analysetjenester, for eksempel “hvor kan jeg få utført en analyse av amfetamin i urin?”

Hvordan jobbet vi

Med en åpen spesifikasjon, men en tydelig visjon og et smidig tankesett, utviklet vi skritt for skritt det som til slutt ble farmakologiportalen. 

Løsningen

I januar 2015 var farmakologiportalen.no et faktum, og nå vedlikeholder det enkelte laboratorium oversikten over sine analyser, og brukerne har fått et alltid oppdatert, søkbart verktøy for å navigere i det store tilbudet av laboratorier, analyser og substanser, og også i fagstoff.

Det har vært en sann fryd å samarbeide med dereAndreas Austgulen Westin, Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital