Desktopversjon av intranettet til Arbeidstilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Geografisk spredt - faglig samlet

Et godt verktøy til å spre kunnskap og informasjon med, samtidig som det bygger ”vi-følelsen” i en geografisk spredt etat.

Utfordringen

Direktoratet for arbeidstilsynets medarbeidere jobber med stor geografisk spredning og innenfor mange ulike fagområder. Til tross for dette  har medarbeidere i etaten et sammenfallende informasjonsbehov. Ledelsen ønsker å dele relevant fagstoff, interne etatsnyheter såvel som aktuelle nyheter fra media. Fokus for intranettsatsingen var:

 • å øke bruken av intranettet

 • å gjøre det mer personlig og relevant for hver enkelt bruker

 • å styrke fellesskapsfølelsen

Løsningen

Intranettet har et stort fokus på deling og mulighet for å gjøre personlige tilpasninger.

Relevante nyheter fra samfunnet (O-point) og ledelsen, er gitt høy prioritet. Gjennom strømmen i “Elva” kan du følge og delta i faglige diskusjoner. Har noen kommentert på en sak du følger, får du et varsel i den globale toppmenyrn. Som ansatt blir du tildelt en del fast innhold knyttet opp mot din rolle og tilhørighet. I tillegg kan hver enkelt følge områder etter ønske, og legge til verktøy og snarveier etter behov.

Hvordan jobbet vi

Med utgangspunkt i forprosjekt som ga innsikt og krav jobbet vi tett med vår kundekontakt i Arbeidstilsynet. Først ble design og rammeverk løst. Deretter ble funksjonalitet implementert i iterasjoner på prototype for testing hos kunde til intranettet var komplett.

Resultatet

På intranettet får du som ansatt rolle- og rettighetsstyrt informasjon og verktøy, samtidig som du kan tilpasse etter dine egne ønsker og behov. Det er blitt enklere å dele og diskutere fagstoff. Terskelen er lavere for å dra i gang diskusjoner på kryss og tvers i etaten.

 

På ditt intranett vil du finne:

 • søk med anbefalte treff

 • hovednyheter (interne og eksterne)

 • lenker til verktøy

 • sosial strøm med det du ønsker å følge

 • driftsmeldinger

 • etatens kalender (arrangement)

 • oppslagstavle (uformell)

 • nytt om folk (nyansatte mm)