GOBO

Oslo kommune

Samfunnsnytte innen boligsosialt arbeid

Utvikling av saksbehandlingsløsning for tildeling av kommunale boliger.

Oslo Kommune ønsket et nytt, helhetlig saksbehandlings­system for tildeling av kommunale boliger. Det skal gi lik saksbehandling for alle bydeler og høyere kvalitet i tjenesteleveringen. Samtidig skal det takle målene for kartlegging, rapportering og styringsdata for kommunalt og statlig nivå.

Åpen kildekode

Kantega har utviklet løsningen basert på åpen kildekode, med en iterativ utviklingsmetodikk som sikrer en best mulig tilpasning til brukernes ønsker og behov. GOBO støtter kommunens utfordrende saksbehandlingsprosesser og integrasjon med flere andre informasjons­kilder.

Vi ser på åpen kildekode som et modent og fullgodt alternativ til proprietære løsningerStein Schatvet, fagsjef i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo Kommune

Forbedret arbeidssituasjon

Løsningen vil gi kommunens saksbehandlere en klart forbedret arbeidssituasjon, samtidig som det også kommer innbyggerne til gode.

Dette er en av de største kontraktene for åpen kildekode som er inngått i kommune-Norge. Bruk av åpen kildekode innebærer at Oslo kommune fritt kan gi saksbehandlingssystemet videre til andre kommuner som kan nyte godt av det.

- Vi er stolte over å kunne være en foregangskommune på saksbehandling med åpen kildekode, og svært glade for en løsning som også gir positive gjenbrukseffekter for andre kommuner. Vi ser på åpen kildekode som et modent og fullgodt alternativ til proprietære løsninger, sier Stein Schatvet, fagsjef i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo Kommune.

gobo3