Lykillinn

Norsk kulturminnefond

Ny hverdag med Lykillinn

Norsk kulturminnefond vokste fra saksbehandlingsprosessen sin. For å avhjelpe økende oppdragsmengde og et sårbart og personavhengig Excel-basert system, laget vi Lykillinn.

Utfordringen

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Midlene bevilges på bakgrunn av innsendte søknader, som behandles og følges opp av fondet. For å holde styr på dette holdt det ikke lenger med Excel-ark. Sammen skulle vi lage en skreddersydd saksbehandlingsløsning for akkurat dette behovet, og som lettet hverdagen til alle saksbehandlerne.

Løsningen

Fokus på saksbehandling og fag

Innføringen av saksbehandlingsløsningen Lykillinn, som betyr "nøkkel" på gammelnorsk, flyttet fokuset fra en tungvint, ineffektiv, utrygg (i.f.m datasikkerhet) og veldig personavhengig prosess, til saksbehandling og fag.

Saksbehandlerne følger opp saken fra mottatt søknad t.o.m siste utbetaling, noe som kan ta flere år. All saksgang håndteres av systemet. Innsynsmuligheter finnes for ulike eksterne grupper, som fylkeskommune, riksantikvar, museer.

Kraftig rapportgenerator

Lykillinn inneholder en kraftig rapportgenerator hvor Kulturminnefondet selv kan ta ut rapporter basert på alle basens egenskaper, noe som er veldig viktig når rapportering er en sentral del av hverdagen.

Et kraftig søk, kartmodul og omfattende admin-løsning er også en del av løsningen.

Resultatet

Innføringen av saksbehandlingsløsningen Lykillinn har flyttet fokus fra en tungvint, ineffektiv, utrygg og veldig personavhengig prosess, til at det kan fokuseres mer på saksbehandling og fag.

Høsten 2014 kunne Kulturminnefondet også innvie elektronisk søknad, sånn at de nå får søknadene direke inn i Lykillinn.

Nominert til pris for brukervennlighet

Lykillinn ble i 2011 nominert til Rosing-pris for mest brukervennlige løsning. Dette fordi den løser et veldig komplekst saksbilde på en enkel og oversiktlig måte for brukerne, gjennom konsistent og intuitivt design og navigasjon.