Verktøy som bedrer demensomsorgen

Ada har alltid elsket sang og musikk, men får ikke til å kommunisere det så godt lenger. Det er lett å se det på henne, for hun stråler når allsangen starter. Hun har fått demens. KuPA-prosjektet handler om å gi personer som Ada en mer tilpasset, meningsfull og god hverdag.

Verktøy som bedrer demensomsorgen
GOD HJELP Å FÅ
Tilrettelegging med aktiviteter som Ada setter pris på

Verktøyet

Ny helseteknologi handler ikke bare om sensorer og mer intelligent infrastruktur. Det handler også om møter mellom mennesker. KuPA-verktøyet skal sikre riktig kompetanse i møte med personer med demens. Både for å ivareta deres helse på en bedre måte, og for å skape en mer meningsfylt arbeidshverdag for ansatte som jobber med demensomsorg.

Verktøyet bygger opp en kunnskapsbase gjennom innsamling av informasjon om personen. Det vil si erfaringer og observasjoner i samspillet mellom personen med demens og omsorgspersoner i omgivelsene. KuPA benytter så informasjonen til å gi anbefalinger til hva veileder kan gjøre sammen med personen. Dette bygger på såkalt anbefalingsteknologi, utviklet av Sintef i prosjektet. Anbefalingene som verktøyet gir har som mål å øke brukerens livskvalitet gjennom fokus på aktiviteter som er spesielt viktig for han eller henne. Les prosjektreferansen.

Historien om NOEN og samarbeidet

NOEN tilbyr i dag ulike oppfølgingstjenester for personer med demens. Idéen var å utvikle en personsentrert anbefalingsløsning, hvor veilederen som er sammen med personen med demens kan registrere sine observasjoner og refleksjoner, og deretter få individuelle anbefalinger om hva de videre kan gjøre sammen. 

Dette ble til KuPA-prosjektet, som siden 2012 har jobbet med analyser og strukturering og utvikling av ny kunnskap. Erfaringsinnsamlingen danner grunnlaget for den kunnskapsbaserte tjenestemodellen. – Det er her vi som bedrift har hatt den største læringskurven. Prosessen har vært svært verdifull for oss, sier Heidi Wang, daglig leder i NOEN. Hun peker på at dette arbeidet også vil være til nytte for andre innenfor helsevesenet. Spesielt for de som ser at strukturering av omsorgskompetanse og pasienterfaringer kan gi en helt ny form for målrettede og persontilpassede tjenester.

I KuPA-prosjektet har Kantega, Sintef, HiNT, Uno IT, samt National Institute for Health Research i England deltatt. Kantega har bidratt med rådgivere, utviklingsressurser og designere i prosjektet.


Helseteknologi som er nyttig for flere

– Vi ser et stort potensiale innenfor denne typen helseteknologi, hvor datainnsamling og brukeropplevelse er sentrale utfordringer, sier systemutvikler Marvin Lillehaug i Kantega. Han tror mange andre pasientgrupper og pårørende kan ha nytte av lignende løsninger.

– Dette er en løsning som skal kunne brukes av mennesker som ikke nødvendigvis er autorisert helsepersonell, men frivillige omsorgspersoner som kanskje samhandler med personer med demens et par ganger i uka. Denne brukerutfordringen gir oss spennende læring, sier Lillehaug. - Og en bedre hverdag for flere.