Retrospektiv - Now what?

Helt siden Kantega reiste seg som Fugl Fønix i 2003, har vi vært pådrivere for smidige prosesser, både internt og i prosjekter. Nå deltar vi i det internasjonale forskningsprosjektet Agile 2.0 for å danne grunnlaget for neste generasjon smidige metoder. Internasjonalt er det få studier fra bedrifter som har så lang erfaring med dette som Kantega, sier sjefsforsker Torgeir Dingsøyr, fra SINTEF.

Retrospektiv
RETROSPEKTIV
Mye lærerikt kommer opp og fram under retrospektiv

Prosjektet skal i løpet av 5 år innhente erfaringer fra bruken av smidige metoder ved internasjonale forskningsmiljøer som Aalto Universitetet i Finland, Blekinge Tekniske Høgskole i Sverige, Irish Software Engineering Research Centre og University of Texas i USA.

Utviklingsmetodikk

Valget av riktig utviklingsmetodikk viser seg å være ett av de viktigste konkurransefortrinnene IT-bedriftene har, sier sjefsforsker og leder for Agile 2.0 prosjektet Torgeir Dingsøyr.

Innenfor programvareutvikling har bruken av smidig utviklingsmetodikk (eks. Scrum og Lean) ført til store forbedringer. Kjennetegnet på metodikken er at teamet ferdigstiller verdiskapende funksjonalitet i små delleveranser som kunden fortløpende kan ta i bruk. Kunden ser raskt om leveransen svarer til forventningene og teamet kan gjøre eventuelle justeringer allerede i neste leveranse. Den tette samhandlingen mellom kunde og leverandør, sikrer at vi faktisk lager det kunden har behov for, sier leder for Trondheimsavdelingen i Kantega, Kristin Wulff.

I både Scrum og Lean-metoden legges det vekt på tilpasning og forbedring av arbeidsprosess og dette diskuteres jevnlig i møter (Retrospektiver) med fokus på læring.

Illustrasjon av gangen i retrospektiv metode

Kontinuerlig læring

Dette var også temaet på Agile 2.0 sin samling i juni, hvor Kantega deltok sammen med SINTEF, NTNU og tre andre bedriftspartnere. Den internasjonalt anerkjente Agile Coach & Agility Consultant, Diana Larsen fra USA, og Elizabeth Bjarnason (Lunds universitet) var med på å prege samlingen med sine betraktninger rundt bruken av ulike teknikker for å få til gode retrospektiver med fokus på økt læringsutbytte.

Kristin Wulff holdt også et innlegg om hvordan Kantega tester ut Kata-metoden for kontinuerlig læring på intern ledelse.  En av forventningene er at denne metoden skal få oss til å skifte fokus fra "hva vi kan endre" til "hva vi må endre", sier Kristin.

Kontinuerlig læring et viktig fokusområde for videre forskning i Agile 2.0 og prosjektet har som mål å samle kunnskap om metoder og teknikker som kan forbedre prosessen for programvareutvikling. Kantega deltar i dette prosjektet, fordi de har vært villig til å teste ut nye metoder og teknikker, sier sjefsforsker Dingsøyr.