Ny mobil IT-løsning skal gi bedre tilsyn

I vinter lyste Fiskeridirektoratet ut en konkurranse om å levere framtidas tilsynssystem. Kantega vant konkurransen, og den nye kontroll- og tilsynsløsningen består av en iPad-applikasjon for gjennomføring av tilsyn og en web-basert saksbehandlingsløsning.

Fiskedirketoratet tilsynsløsning
TILSYN PÅ IPAD
Den nye løsningen vil være enkelt tilgjenelig for brukerne

Kontraktsverdien er på over 20 millioner kroner, og i alt 16 leverandører leverte tilbud. Kontrakten mellom Fiskeridirektoratet og Kantega regulerer prosjektperioden til litt over halvannet år.

- Løsningen skal bidra til en mer bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring gjennom at tilsyn og kontroll gjennomføres mest mulig effektivt og treffsikkert. Løsningens store samfunnsnytte skaper derfor ekstra engasjement hos oss, sier administrerende direktør i Kantega, Marit Collin.

Høyere effektivitet og bedre likebehandling

Den nye tilsynsløsningen vil samle informasjon fra underliggende registre, slik at medarbeidere i Fiskerdirektoratet ikke må gå inn i mange systemer før de reiser ut på tilsyn. Under tilsyn brukes en iPad-applikasjon til å registrere funn og dokumentere prosessen. Dette brukes som et underlag til videre saksbehandling og eventuelle reaksjoner.

- Fiskeridirektoratet har svært kompetente medarbeidere. Vi vil at de skal bruke kompetansen sin mest mulig effektivt til å avdekke regelbrudd og veilede næringen. Den nye tilsynsløsningen vil bidra til dette og til bedre likebehandling. Vi har store forventninger til prosjektet, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.