Bildeleringen - hjelp til bedre innsikt

Takk for at du vil være med å dele dine erfaringer og tanker om Bildeleringen. Medlemmenes innspill er viktig. Det vil hjelpe oss i arbeidet og være retningsgivende.

Undersøkelsen består av 16 spørsmål. Ærlige og oppriktige svar er viktigere enn å skrive langt. Prøv så langt det lar seg gjøre å ikke svare bare "ja" eller "nei". Om det er noe du ikke husker er det greit å svare det.

markerer påkrevd felt.

Bakgrunnsinformasjon

1. Hvorfor er du medlem i Bildeleringen?

Tips: Hvordan du fikk vite om det, første opplevelse, alternativer, viktigste grunn.

2. Husker du hvordan du opplevde Bildeleringen første gang du brukte den?

Tips: Finne rett biltype, lokalisere bilen, behov for hjelp, registrere deg, logge inn, tidligere løsning.

3. Hva kjennetegner en typisk bilbestilling for deg?

Tips: Hyppighet, biltype, bil etter behov, ekstrautstyr, planlagt eller impulsivt, endringsbehov, pc eller mobil, situasjon.

4. Er det situasjoner hvor du opplever at det ikke er mulig - eller for upraktisk - å bruke Bildeleringen?

Tips: Hva hindrer deg, situasjoner.

5. Hvor enkelt er det å finne en bil som dekker dine behov?

Tips: Biltype, seter, størrelse, utstyr, dyr.

6. Hvordan opplever du å ta i bruk den bestilte bilen?

Tips: Finne bilen, åpne, lukke, registrere skader, drivstoff, mangler, renhold.

7. Har du hatt behov for support mens du har brukt bilen?

Tips: Ringe, maile, veihjelp, forlenge periode.

8. Hvordan opplever du å levere tilbake bilen etter bruk?

Tips: Registrert tilbakelevert, drivstoff, lading, rapportere skader/mangler, loggbok.

9. Er det noe du blir frustrert over?

Tips: Noe i nettløsningen, finne bilen.

10. Er det noe du synes fungerer spesielt bra?

11. Hvordan opplever du fakturaen?

Tips: Riktige registreringer, bilnr, km, bompenger, finne ut av detaljer.

12. Hender det at du fikser småting på bilen på eget initiativ?

13. Er det noe du savner hos Bildeleringen - eller skulle ønske var annerledes?

14. Kunne du tenkte deg å bidra med noe ekstra for å få billigere leie? Og hvis ja - hva?

15. Er det noe som kan påvirke deg til å avslutte medlemskapet ditt i Bildeleringen?

16. Til slutt: Noe du ønsker å fremheve ved Bildeleringen eller vi ikke har tatt opp?