Finansielle tall for 2015

Kantega kan se tilbake på et godt resultat for 2015 - og en god start på 2016.

Blockchain logo

Kantega har hatt en fin økonomisk utvikling igjennom 2015. Alle de finansielle nøkkeltallene er grønne og omsetningen har steget med 12,6 % fra 100,7 millioner i 2014 til 113,4 millioner i 2015.

Resultatet før skatt har økt i samme takt som inntektene, og har gått fra 8,1 millioner i 2014 til 9,5 millioner i 2015. Dette tilsvarer en resultatgrad på 8,4 %.

Lovende Q1 - 2016

Den fine utviklingen ser ut til å fortsette inn i 2016 og vi gleder oss til å rapportere 1. kvartal.